prima pagina      legislatie      utile        contact

accesul la profesie | dezvoltare profesionala | etica & deontologie | auditul de calitate | publicatii | membrii | evenimente 

Noutati | Media | Stagiari

         
 

despre noi

despre C.E.C.C.A.R.

 

 
 

ALEGERI PENTRU FUNCTIA DE PRESEDINTE AL CONSILIULUI SUPERIOR CECCAR

 

Referate candidaturi >> Descarca

Lista candidatilor >> Descarca

 
 
În atentia membrilor!

Miercuri 13 februarie 2013 începând cu orele 16.00 începe cursul de “Control de calitate” care se va desfăsura la sediul filialei.
 

 
 

În atenţia membrilor


Având în vedere publicarea în M.O. al României a OUG nr. 4/2013 cu privire la modificarea Legii nr. 76/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă, considerăm că este de interes pentru experţii contabili judiciari membri ai filialei să cunoască prevederile acesteia, după cum urmează:


"...........
Art. I. - Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 81 va avea urmatorul cuprins: „
Art. 81. - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu completarile ulterioare, intra in vigoare la data de 15 februarie 2013.”
2. Articolul 82 va avea urmatorul cuprins: „
Art. 82. - Prezenta lege intra in vigoare la data prevazuta la art. 81, cu exceptia dispozitiilor art. 80, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si a dispozitiilor art. 38 pct. 1 si 2, care intra in vigoare la data de 1 iulie 2013.”
............".

 
 
Vă aducem la cunoştinţă că membrii Filialei CECCAR Caraş-Severin pot executa misiuni specifice profesiei de expert contabil şi contabil autorizat doar în condiţiile în care au primit viza de exercitare a profesiei pe anul 2013.

Legitimitarea profesionistului contabil se dovedeşte prin Autorizaţia de exercitare a profesiei de expert contabil/contabil autorizat împreuna cu carnetul de membru cu viza pe anul 2013 iar lucrările executate vor purta parafa ce conţine, pe lînga datele de identificare a membrului şi menţiunea “ Viza an 2013”.

Începind cu 01.01.2013 parafele membrilor care nu conţin mentiunea de mai sus sunt nule de drept.
Pentru orice nelamurire privind membrii filialei vă rugăm să contactaţi filiala.

Mulţumim pentru colaborare.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. PINTEA LIDIA
 
 

Vă aducem la cunoştinţă că membrii Filialei CECCAR Caraş-Severin pot executa misiuni specifice profesiei de expert contabil şi contabil autorizat doar în condiţiile în care au primit viza de exercitare a profesiei pe anul 2013.


Legitimitarea profesionistului contabil se dovedeşte prin Autorizaţia de exercitare a profesiei de expert contabil/contabil autorizat împreuna cu carnetul de membru cu viza pe anul 2013 iar lucrările executate vor purta parafa ce conţine, pe lînga datele de identificare a membrului şi menţiunea “ Viza an 2013”.

Începind cu 01.01.2013 parafele membrilor care nu conţin mentiunea de mai sus sunt nule de drept.
Pentru orice nelamurire privind membrii filialei vă rugăm să contactaţi filiala.

Mulţumim pentru colaborare.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. PINTEA LIDIA

 
 
În ziua de 16 februarie 2013 ora 10,00 la Casa de Cultură a Sindicatelor din Reşiţa, str.Libertăţii, nr.40, etajul II, camera 94, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Caraş-Severin a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Invitatie Adunare Generala >> Descarca

Declaratie candidatura >> Descarca

 
 
Declaratiile de candidatura pentru functia de presedinte al CECCAR >> Descarca
 
 
Membrii CECCAR obligati sa aiba parafa si viza anuala pentru a-si putea exercita profesia in 2013


CECCAR informeaza ca termenul limita pentru acordarea vizei anuale contabililor autorizati si expertilor contabili este 31 ianuarie 2013. Viza este necesara pentru exersarea profesiei si se acorda daca au fost indeplinite urmatoarele conditii:


1. Achitarea tututror obligatiilor aferente anului trecut si anului pentru care se acorda viza. Cotizatia fixa se achita in 2 transe: 50% pana in data de 31 ianuarie 2013 si 50% pana in data de 31 martie 2013.
2. Achitarea cotizatiei variabile unice in valoare de 1.2% din cifra de afaceri a fiecarui membru.
3. Prezentarea dovezii asigurarii pentru riscul profesional.
4. Prezentarea dovezii ca nu a avut loc nicio condamnare care interzice dreptul de a gestiona si administra societatile comerciale.
5. Dovada ca nu au existat sanctiuni din partea Comisiei de Disciplina cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei sau interzicerea dreptului de exercitare a profesiei.
6. Depunerea Raportului anual de activitate pentru 2012, insotit de formularul 8.1 ”Lista clientilor” si de o balanta a conturilor elaborata conform legii, care va contine cel putin situatia veniturilor realizate in anul 2012.
7. Efectuarea orelor de pregatire profesionala in anul 2012 conform standardului profesional nr. 38
8. Prezentarea unei adeverinte medicale prin care se atesta indeplinirea conditiilor prevazute de lege: rt. 4 (1) lit. a) si art. 5 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 si este apt din punct de vedere fizic si psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil si, respectiv, de contabil autorizat
Cotizatiile fixe care trebuie achitate sunt urmatoarele:
1.Experţi contabili – 400 lei
2. Contabili autorizati- 350 lei
3. Societati de expertiza si contabilitate- 800 lei
4. Experti contabili inactivi- 300 lei
5. Contabili autorizati inactivi- 250 lei
6. Experti contabili asociati/actionari/salariati in societati de expertiza contabila carenu desfasoara activitati individuale- 200 lei
7. Contabili autorizati asociati/actionari/salariati in societati de expertiza contabila care nu desfasoara activitati individuale- 175lei

Cotizatia variabila unica este in valoare de 1.2% din cifra de afaceri a fiecarui membru.

Atenţie!
Eliberarea parafei anuale pentru anul 2013, este condiţionată de achitarea integrală a cotizaţiei fixe pentru anul 2013 şi predarea vechii parafe !

Cerere acordare viza PF 2013 >> Descarca

Cerere acordare aviz PJ 2013 >> Descarca

Declaratie incompatibilitati 2012 >> Descarca

Raportul anual de activitate 2012 >> Descarca

Lista clientilor 2012 >> Descarca

Atenţie!
Eliberarea parafei anuale pentru anul 2013, este condiţionată de achitarea integrală a cotizaţiei fixe pentru anul 2013.

 

 
 
LA MULŢI ANI! 2013

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR!!!
Eliberarea parafelor pentru anul 2013 se va face după achitarea în întregime a cotizaţiilor fixe pentru anul 2013 şi îndeplinirea formalităţilor pentru acordarea vizei pe anul 2013.
 
 
FOARTE IMPORTANT!

Luni 10 decembrie 2012 ora 16.00 la sediul filialei, va avea loc o intâlnire cu membrii unde se va discuta despre noile reglementări apărute privind TVA . Moderator va fi doamna Duma Codruta de la D.G.F.P Caras Severin.
 
 
 
Foarte important !!!!!

Testul privind înscrierea în GEJ, sesiunea din 03.12.2012,
Tematica privind activitatea de expertiză contabilă judiciară, 100 întrebări.
>> Descarca
 
 
ANUNT FOARTE IMPORTANT PENTRU MEMBRII EXPERTI CONTABILI ACTIVI

In data de 03.12.2012, orele 15.00, la sediul filialei se organizeaza testarea pentru dobindirea calitatii de expert contabil judiciar.

Pot depune cereri pina la data de 09.11.2012, expertii contabili inscrisi in tablou cu viza la zi. Pentru inscriere se depune cererea tip, fisa de optiuni, 3 poze tip buletin si suma de 15 lei care reprezinta costul unei noi legitimatii de expert contabil judiciar agreat de Ministerul Justitiei( Legitimatia de expert contabil ramine valabila).

Tematica testarii si bibliografia. >> Descarca

In vederea pregatirii pentru testare filiala organizeaza consultatii cu cei inscrisi, in data de 29.11.2012 orele 14. Sint invitati sa participe si expertii contabili judiciari care au dobindit aceasta calitate in anul 2010, 2011 intilnirea urmind sa constituie 2 ore de pregatire profesionala, in cadrul careia se va da si testarea obligatorie pentru cei care au aceasta calitate.

Cerere de inscriere. >> Descarca
Fisa de optiuni.
>> Descarca
 
 
EXAMEN APTITUDINI 2012

Va comunicam ca examenul de aptitudini din acest an pentru stagiarii anului III de stagiu care si-au indeplinit obligatiile potrivit Regulamentului de stagiu se va desfasura in zilele de 18 noiembrie 2012 - proba scrisa si 25 noiembrie 2012- proba orala.
Dosarele de inscriere se primesc la sediul filialei pana in data de 19 octombrie 2012.

Cerere inscriere examen aptitudini >> Descarca
Actele necesare pentru dosarul de inscriere la examenul de aptitudini
>> Descarca
 
 
Ca urmare a întâlnirii de lucru din data de 3 mai 2012 cu Filiala CeCCAR Caras Severin, având ca obiect identificarea unor măsuri care să conducă la soluţionarea cu celeritate a cauzelor şi în vederea îmbunătăţirii actului de expertiză Tribunalul Caras Severin a hotărât şi ne-a comunicat următoarele:

- indicarea pe citaţiile adresate experţilor a domiciliilor părţilor;
- comunicarea citaţiilor, pentru experţii din Reşiţa, prin fax, e-mail sau telefonic, în măsura posibilităţilor;
- solicitarea de către instanţă în cauzele în care s-a dispus efectuarea de expertize a timpului estimativ şi a costului pentru întocmirea raportului de expertiză (formularea unui răspuns în acest sens de către expertul în cauză);
- stabilirea unui avans de 500 lei pentru experţi în momentul numirii în cauză;
- stabilirea unui program pentru experţi în vederea studierii dosarelor, după programul cu publicul, de luni până joi, între orele 12,30 – 14,30;
- eliberarea copiilor xerox din dosarele studiate de experţi, în aceeaşi zi, după formularea unei cereri şi timbrarea corespunzătoare – maxim 10 file;
 
 
 
ZIUA NAŢIONALĂ A CONTABILULUI ROMÂN
21 SEPTEMBRIE 2012


NE OFERĂ PRILEJUL DE A ADRESA PROFESIONIŞTILOR CONTABILI CELE MAI SINCERE FELICITĂRI ŞI A LE DORI MULT SUCCES ÎN ACTIVITATEA PROFESIONALĂ.
Restaurant Andy, Piaţa Reşiţa Sud, ora 15,00.
Ziua Naţională a Contabilului Român
21 septembrie 2012


Oamenii de afaceri ai secolului XXI, au întodeauna în preajma lor un profesionist contabil, care, prin cunoştinţele şi judecata profesională şi în spiritul unui cod etic, contribuie la succesul şi dezvoltarea managementului respectivei intreprinderi. Anul acesta manifestările vor avea o semnificaţie aparte fiind organizate sub egida „Drumuri prin memoria profesiei contabile” ca un omagiu adus celui care a fost şi care va rămîne mereu Preşedintele CECCAR Prof.univ.dr. Marin Toma.

Cu ocazia aniversării zilei de 21 septembrie ca „Zi naţională a contabilului român” CECCAR Filiala Caras-Severin, are plăcerea de a vă invita, începînd cu orele 15,00 la Restaurantul Andy, Piaţa Resiţa Sud, să vă bucuraţi alături de noi, la manifestările ocazionate de această zi.Vă rugăm confirmaţi participarea pe adesa de mail a filialei sau telefonic la numărul 0255 220 721.
Cu respect,

Preşedinte      Director executiv
Ec. MUNTEAN   GHEORGHE Ec. PINTEA LIDIA

>> Descarca

 
 
Standardele internationale privind combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului & proliferare - recomandarile FATF  >> Descarca
 
 
EXAMEN ACCES LA STAGIU
30 septembrie – 7 octombrie 2012


In perioada 30 septembrie – 7 octombrie 2012 se va desfasura examenul de acces la stagiu. In ziua de 30 septembrie 2012, va avea loc proba scrisa la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate si Drept, cu o durata de 3 ore, pentru categoriile de expert contabil si contabil autorizat;

In ziua de 7 octombrie 2012 va avea loc proba scrisa la disciplinele Evaluare economica si financiara a intreprinderilor, Audit, Expertiza contabila si Doctrina si deontologia profesiei contabile.

Inscrierile se fac la sediul filialei pana in data de 31 august 2012.


Acte necesare inscrierii la examenul de acces la profesie
>> Descarca

Cerere de inscriere
>> Descarca

Curriculum Vitae
>> Descarca
 
 

In sedinta Biroului permanent al Consiliului superior al CECCAR din data de 01 aprilie 2011 s-a aprobat completarea codurilor CAEN, cu urmatoarele activitati:

1.Cod 7830 ”Servicii de furnizare si management a fortei de munca”.


2. Cod 8211 ‘Activitati combinate de secretariat’
 

 

 
 
În atenţia candidaţilor la examenul de acces din 30 septembrie / 7 octombrie 2012

A apărut ediţia 2012 a lucrării pregătitoare pentru examenul de acces intitulată:
„Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.

Faţă de ediţiile anterioare, Ghidul este complet restructurat şi cuprinde în cele 962 pagini:

Exemple ilustrative rezolvate, cu explicaţii (acolo unde este cazul) şi menţiuni legislative – pentru disciplinele: Contabilitate; Fiscalitate; Drept.
Întrebări şi propuneri de studiu – pentru disciplinele: Audit; Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor; Doctrina şi deontologia profesiei contabile; Expertiza contabilă.

Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.

Puteţi achiziţiona acest Ghid de la toate filialele judeţene CECCAR,
inclusiv de la filiala Bucureşti
 
 
MODIFICARI ALE CODULUI DE PROCEDURĂ CIVILĂ  

Descarca >>

 
 
Invitaţie seminar membrii CECCAR

Vă invităm să participaţi la seminarul cu tema "Noutăţi fiscale 2012" susţinut de d-na lector Duma Codruţa, ce va avea loc în data de 02.08.2012, ora 16,00 la sediul filialei CECCAR Caraş-Severin.
 
 

Forma revizuită a programei aferentă examenului de admitere la stagiu, sesiunea 2012, examen de admitere la stagiu care va fi organizat în zilele de 30 septembrie şi 7 octombrie 2012.

 

Tematica AC >> Descarca

Tematica EC >> Descarca

 
 
Anunţ foarte important privind confecţionarea parafelor cu valabilitate pentru anul 2013.

Ca urmare a Hotărârii Consiliului Superior nr. 12/262/22.03.2012 parafele vor fi confecţionate anual. Parafele cu valabilitate pentru anul 2013 pot fi înmânate membrilor,începând cu luna decembrie 2012 care îndeplinesc condiţiile de acordare a vizei pe 2013:

Condiţiile de acordare a vizei:
- Achitarea în întregime a cotizaţiei;
- Depunerea raportului de activitate;
- Asigurarea de risc profesional.
 
 
În atenţia membrilor experţi contabili asociaţi în societăţi comerciale de expertiză şi contabilitate şi persoane fizice autorizate în perioada 8- 24 octombrie 2012 se desfăşoară la Universitatea Eftimie Murgu din Reşita, cursul de specializare ca MANGER DE PROIECT.

Formulare de înscriere. >> Descarca
 
 
 

A apus soarele contabilităţii româneşti…

Profesorul universitar doctor MARIN TOMA, distinsă personalitate, membru fondator şi Preşedinte al CECCAR a plecat duminică, 27 mai 2012 la Ceruri…
Drept semn de recunoştinţă, apreciere şi respect pentru cel care a fost Marele Om al CECCAR şi va rămâne un reper pentru generaţiile următoare,

Marţi, 29 mai 2012, ora 13.00, se va păstra un moment de reculegere,

în această zi a înhumării sale care pentru CECCAR este Zi de Doliu. Marea familie a CECCAR din toată ţara va păstra acest moment de reculegere pentru Omul MARIN TOMA timp de 40 de zile când, conform tradiţiei creştine, sufletul său încă se află aici, printre noi...
Să-l cinstim aşa cum se cuvine, pentru tot ce a fost, este şi va fi MARIN TOMA!

Înhumarea va avea loc marţi, 29 mai 2012, ora 13.00, la Cimitirul Sfântul ILIE (str. Floare de Gheaţă, la intersecţia Prelungirea Ghencea cu Valea Oltului)


Dumnezeu să-l Odihnească în Pace!

 
 
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România anunţă, cu adâncă durere , încetarea din viaţă a Prof. Univ. Dr. Marin Toma, Preşedintele CECCAR, distinsă personalitate, membru fondator şi Preşedinte al CECCAR.

De astăzi, marea familie a profesioniştilor contabili, şi nu numai, este mai saracă. Experienţa, dragostea faţă de profesie şi oameni, precum şi energia Domnului Preşedinte Marin Toma sunt de neînlocuit.
Impresionanta carieră a Prof. Univ. Dr. Marin Toma trebuie să constituie un model pentru generaţiile viitoare.

Consiliul Superior al CECCAR este alături de familia îndurerată.


Născut pe meleaguri gorjene, la 26 februarie 1943, ca al cincilea copil al unei familii de ţărani din satul Baloşani, a fost inspirat prin tot ce a trăit în copilărie să iubească oamenii şi munca, să se dăruiască semenilor, cu un devotament ieşit din comun.
Condiţiile extrem de grele în care s-a format au adus un plus de dârzenie şi de profundă înţelegere a vieţii, care s-au manifestat de-a lungul întregii sale existenţe. A fost un elev şi student strălucit, şi a urmat cu aceeaşi determinare şi voinţă Facultatea de Finanţe şi Contabilitate a ASE din Bucureşti şi si-a început activitatea în sistemul finanţelor publice pentru a ajunge, imediat dupa Revoluţie, Directorul General al departamentului de control din Ministerul de Finanţe. A părăsit însă în scurt timp funcţia publică şi s-a dedicat activităţii de consultanţă din sectorul privat ca şi celei de formator a profesioniştilor contabili. A devenit doctor în economie şi a parcurs treptele didactice până la cea de profesor universitar. De pe aceste poziţii de prestigiu a fost unul dintre fondatorii CECCAR, de numele său fiind legată întreaga istorie din ultimele două decenii a celei mai largi organizaţii profesionale din ţara noastră. Sunt anii în care omul, profesionistul de înaltă clasă, extrem de exigent în primul rând cu sine, a imprimat CECCAR valori care constituie bunul de cel mai mare preţ al zecilor de mii de colegi din întreaga ţară.

Spirit dinamic, mereu în cautarea de soluţii mai bune, inspirat de practică, dăruit cercetării ştinţifice şi formării noilor generaţii de profesionişti contabili, a reuşit prin perseverenţă, prin viziune, prin inteligenţă, prin propriul său exemplu, să transmită nu numai o dată cu un valoros mesaj ştiinţific, calitatea studiilor care stimulează întotdeauna marile energii.
În acelaşi timp, a deschis noi orizonturi de renume, CECCAR fiind un veritabil antemergător al procesului de integrare europeană a României, un remarcabil factor de progres pentru profesiunea contabilă la scara internaţională.

Meritele sale se înscriu astfel la loc de seamă, nu numai în cronica evoluţiei ascendente a profesiunii contabile autohtone şi mondiale, ci şi în cea a schimbărilor radicale economice şi sociale postdecembriste, ca un model de comportament profesional şi civic de excepţie.


MARIN TOMA
Profesor Universitar, Doctor în economie
26 februarie 1943 – 27 mai 2012


- Autor a mai multe lucrări în domeniile: audit financiar, evaluarea întreprinderilor, doctrină şi deontologie profesională
- Formator pentru Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în domeniile: audit financiar, evaluarea întreprinderilor, doctrină şi deontologie profesională
- Preşedinte al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
- Membru al Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare
- Membru fondator al Academiei de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare din Franţa
- Vicepreşedinte al Comitetului pentru Integrare Latină Europa-America (CILEA)
- Administrator al Federaţiei Internaţionale a Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF)
- Preşedinte al Parteneriatului Sud-Est European pentru Dezvoltarea Contabilităţii în perioada 2004-2008
- Membru al Societăţii Americane a Evaluatorilor
 
 
 
ANUNT F. IMPORTANT

In data de 30.05.2012, orele 13 la sediul filialei va avea loc simpozionul cu tema “Reglementari procedurale si practica judiciara in expertiza contabila”. la care am invitat sa participe reprezentanti de la Tribunalul Caras Severin, Parchetului Judetean, Politie si Casa Judeteana de Pensii.

Este obligatorie participarea expertilor contabili judiciari pentru ca aceasta manifestare reprezinta intilnirea semestriala cu experti si 3 ore de pregatire profesionala.
In cursul simpozionului vor fi puse in discutie urmatoarele teme :
- Atributiile expertului parte intre practica si reglementare
- Reglementari ale activitatii expertului contabil judiciar cuprinsa in Masurile 1044/2009 emise de C.E.C.A.R.
- Buna credinta in activitatea de expertiza contabila
- Incompatibilitati

Presedintele consiliului filialei
Ec. Muntean Gheorghe
 
 
Confectionarea de panouri publicitare pentru membrii Corpului

Va reamintim ca potrivit Ordinului nr. 187/17.12.2008 , panourile publicitare de identificare, pentru membrii Corpului se executa centralizat, de catre Corp, prin grija Directiei Administrative. Membrii care solicita confectionarea de panouri publicitare trebuie sa fie inscrisi in Tabloul Corpului, sa fie la zi cu plata obligatiilor financiare catre Corp si sa detina viza de exercitare a profesiei pentru anul in curs.

Modele de Panouri:

1. Pret model exterior cu dimensiunea 600 mm x 400 mm * 80 mm/ cu lumina = 620 lei
2. Pret model exterior cu dimensiunea 600 mm x 400 mm * 80 mm/ fara lumina = 496 lei
3. Pret model interior cu dimensiunea 400 mm x 270 mm * 80 mm/ cu lumina = 496 lei
4. Pret model interior cu dimensiunea 400 mm x 270 mm * 80 mm/ fara lumina = 260,40 lei

La preturile mentionate se adauga taxa de ambalare si transport de 30 lei/panou.
 
 
 
 Vă aducem la la cunoştinţă instrucţiunile primite de la Corpul central privind publicarea anuala in Monitorul Oficial al Tabloului cuprinzand membrii care au obţinut viza de exercitare a profesiei pentru anul 2012.
Deoarece au intervenit modificari ale nivelului de cotizatii pentru 2012 vă rugăm insistent să achitaţi diferenţele dacă e cazul, pentru a nu ajunge în situaţia să nu fiţi cuprinşi in Tabloul Corpului.


„………………………
Anual, Tabloul cuprinzând membrii Corpului care au obţinut viza de exercitare a profesiei pe anul în curs este publicat în Monitorul Oficial la Partea I.
Având în vedere aceasta, Nota privind unele măsuri pe linia transparenţei activităţilor profesionale ale membrilor aprobată prin Decizia Biroului permanent nr. 12/272 din 24 februarie 2012 şi în cadrul Conferinţei Naţionale din 23 martie 2012 în care este prezentată noua structură a Tabloului ce va fi publicat în Monitorul Oficial, precum şi în baza celor discutate la şedinţa cu conducerea Corpului şi directorii executivi ai filialelor din 2 martie 2012, aveţi obligaţia ca până la data de 5 aprilie 2012 să transmiteţi, conform modelului anexat, Tabloul Corpului cuprinzând membrii care au obţinut viza de exercitare a profesiei pe anul 2012 şi au achitat integral cotizaţiile până la data de 31 martie 2012.
Astfel, în Monitorul Oficial va fi publicat Tabloul membrilor care au primit viza de exercitare a profesiei pe anul 2012 (membrii activi) şi au achitat integral cotizaţiile fixe datorate (membrii activi şi cei inactivi):
- 400 ron - EC activ
- 350 ron - CA activ
- 300 ron - EC inactiv
- 250 ron - CA inactiv
- 200 ron - EC şi 175 ron - CA administrator/asociat/angajat la societăţi membre CECCAR care nu desfăşoară activitate în nume propriu
- 800 ron - Societăţile de expertiză şi contabilitate
Persoanele şi societăţile care nu au achitat integral cotizaţia fixă nu vor fi publicate în Monitorul Oficial.
…………………………………”
 
 
 
Modelul de contract prestari servicii profesionale recomandat membrilor CECCAR

Model contract >> Descarca
Indrumari
>> Descarca
 
 
IN ATENTIA MEMBRILOR:

Oficiul National pentru Prevenirea si Spalarea Banilor a emis” Manualul pe baza de risc si indicatori de tranzactii suspecte” care se regaseste pe Web-site Oficiului (www.oncb.ro la sectiunea „Programe de instruire-Ghiduri /Manuale”

La aceeasi adresa” Raportare on line” se regaseste si posibilitatea ca fiecare membru C.E.C.C.A.R, sa-si deschida un cont propriu de raportare on line in situatia in care are rapoarte de transmis catre Oficiu in conformitate cu art. 8 din legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor .
 
 
In vederea organizarii unui curs de operare pe calculator in EXCEL si operare a unor programe informatice de contabilitate, solicitam membrilor filialei care doresc sa se inscrie sa trimita un e-mail de confirmare pe adresa ceccarcaras@ceccarcaras.ro
 
 
Intalnirea cu membrii filialei pe tema “Noutati fiscale 2012” este programata in data de 5 martie 2012 la ora 16.00 in sala de curs de la sediul filialei.
 
 
În ziua de 18.02.2012 ora 10,00 la Casa de Cultură a Sindicatelor din Reşiţa, str.Libertatii, nr. 40, etajul II, camera 94, va avea loc Adunarea generala a membrilor Filialei Caraş-Severin a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor autorizaţi din România.

2012 INVITATIE ADUNARE GENERALA 18.02.2012 (Ordinea de zi) >> Descarca
2012 Model declaratie membru consiliu
>> Descarca
 
 
In atentia profesionistilor contabili, membrii CECCAR termenul limita de preluare a rapoartelor anuale este de 31 ianuarie 2012

1. Acordarea vizei anuale
>> Descarca
2. Model cerere viza PF
>> Descarca
3. Model cerere viza PJ
>> Descarca
4. Raport anual activitate 2011
>> Descarca
5. Declaratie propria raspundere - incompatibilitati si pregatire >> Descarca
 
 
EVENIMENTE ÎN ANUL 2012

ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI 18 FEBRUARIE 2012

CONFERINTA NATIONALA A CECCAR 23 martie 2012

AL XIX CONGRES AL PROFESIEI CONTABILE
7 – 8 septembrie 2012
“Guvernanta corporative şi profesia contabilă; competenţe şi responsabilităţi”

EXAMEN ADMITERE LA STAGIU ŞI DIFERENŢĂ
30 septembrie şi 7 octombrie 2012

EXAMEN DE APTITUDINI
18 noiembrie şi 25 noiembrie 2012

 
 
Filiala C.E.C.C.A.R. Caras-Severin va ureaza Un an nou fericit alaturi de cei dragi si sa ne revedem cu bine in 2012!

LA MULTI ANI!

 
 
În atentia membrilor >> Descarca
 
 
Circulara Conducerii CECCAR nr.13097/30.11.2011 >> Descarca
 
 
INTREBARI TEST GRUPUL EXPERTILOR JUDICIARI 

>> Descarca

 
 
IFAC a lansat cel de-al patrulea Chestionar rapid pentru PMM-uri

Chestionarul este disponibil acum si în limba româna

Sunteti practician în cadrul unei practici mici sau mijlocii (PMM)? Atunci completati chestionarul rapid http://www.research.net/s/SMPQuickPoll-Nov-Dec2011. Completarea chestionarului nu dureaza mai mult de 3 minute. Comitetul PMM din cadrul IFAC va analiza rezultatele într-un raport global pentru 2011 care va fi publicat în 2012. Rezultatele Chestionarelor rapide pentru PMM-uri din ianuarie, aprilie si august sunt disponibile aici:

http://www.ifac.org/about-ifac/small-and-medium-practices-committee/publications-resources?publication-type=21&source=37&issues=&language=&x=48&y=6&sort=date. Termenul limita este 19 decembrie 2011.

Cu stima,
Daniela Vulcan
Director General
 

 
 
ANUNT FOARTE IMPORTANT PENTRU MEMBRII EXPERTI CONTABILI ACTIVI

In data de 03.12.2011, orele 9, la sediul filialei se organizeaza testarea pentru dobindirea calitatii de expert contabil judiciar.

Pot depune cereri pina la data de 15.11.2011, expertii contabili inscrisi in tablou cu viza la zi.
Pentru inscriere se depune cererea tip, fisa de optiuni, 3 poze tip buletin si suma de 15 lei care reprezinta costul unei noi legitimatii de expert contabil judiciar agreat de Ministerul Justitiei( Legitimatia de expert contabil ramine valabila).

Tematica testarii si bibliografia. >> Descarca

In vederea pregatirii pentru testare filiala organizeaza consultatii cu cei inscrisi, in data de 2.12.2011 orele 14. Sint invitati sa participe si expertii contabili judiciari care au dobindit aceasta calitate in anul 2010, intilnirea urmind sa constituie 2 ore de pregatire profesionala.

Cerere de inscriere. >> Descarca
Fisa de optiuni. >> Descarca
 
 
 
Prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca, urmare formularii de catre Corp a plangerii prealabile impotriva dispozitiilor restrictive al Ordinului nr. 1918/2011...

>> Detalii

 
 
IN ATENTIA MEMBRILOR VA FACEM CUNOSCUT INCEPEREA URMATOARELOR CURSURI

IFRS – din data de 12.12.2011 cu incepere de la ora 16.00 in sala de curs de la sediul filialei

AUDIT FINANCIAR – din data de 21.11.2011 cu incepere de la ora 16.00 in sala de curs de la sediul filialei

EXPERTIZA CONTABILA SI DOCTRINA PROFESIONALA- din data de 09.12.2011 cu incepere de la ora 16.00 in sala de curs de la sediul filialei
 
 

În legătură cu apariţia pe piaţă şi promovarea unui “Ghid practic pentru reuşita la Examenul de Aptitudini C.E.C.C.A.R. – sesiunea 2011”,

menit să asigure promovarea examenului aptitudini, şi a zvonurilor referitoare la condiţiile de susţinere a examenului, conducerea C.E.C.C.A.R. face următoarele precizări:

1. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nu are nicio implicare în editarea şi comercializarea materialelor lansate pe piaţă sau care circulă pe internet, referitoare la pregătirea examenului de aptitudini, şi de aceea nu îşi asumă răspunderea pentru calitatea informaţiilor respective.


2. C.E.C.C.A.R. nu a aprobat sau autorizat o lucrare în domeniu ca sursă unică pentru pregătirea examenului de aptitudini din sesiunea 2011.


3. Nu au fost aprobate măsuri de modificare a condiţiilor de susţinere a examenului de aptitudini pentru viitor, şi de aceea toate zvonurile care circulă pe internet sunt eronate şi nefondate.
 

 
 
 
EXAMEN APTITUDINI 2011

Va comunicam ca examenul de aptitudini din acest an pentru stagiarii anului III de stagiu care si-au indeplinit obligatiile potrivit Regulamentului de stagiu se va desfasura in zilele de 13 noiembrie 2011 - proba scrisa si 20 noiembrie 2011- proba orala.
Dosarele de inscriere se primesc la sediul filialei pana in data de 17 octombrie 2011.

Cerere inscriere examen aptitudini >> Descarca

Actele necesare pentru dosarul de inscriere la examenul de aptitudini >> Descarca
 
 
In atentia membrilor >> Descarca
 
 

CECCAR 90 de ani de istorie
1921 - 2011


ZIUA NATIONALA A CONTABILULUI ROMAN
21 SEPTEMBRIE 2011


NE OFERA PRILEJUL DE A ADRESA PROFESIONISTILOR CONTABILI CELE MAI SINCERE FELICITARI SI A LE DORI MULT SUCCES IN ACTIVITATEA PROFESIONALA, MULTA SANATATE SI FERICIRE.

Ne bucuram sa va avem alaturi pe 21.09.2011 la Restaurant Timeea de la ora 15.
Confirmati participarea pina in data de 19.09.2011 la telefon 0255220721.

FILIALA CECCAR CARAS-SEVERIN

Programul manifestarilor

15,00 – 16,30 -- Ziua Nationala a Contabilului Roman


-deschiderea oficiala si mesajul Consiliului Superior CECCAR
-mesajele oficialitatilor locale
-prezentare profesionala : Calitatea serviciilor contabile-factor important in redresarea economiei
-acordarea diplomelor de merit

16,40 – 17,20 -- Topul local al celor mai bune societati membre CECCAR

17,30 – 18,15 -- Aniversarea a 90 de ani de la infiintarea CECCAR

18,30 – -- Program socializare

 

 
 

EXAMEN ACCES LA STAGIU

18 septembrie – 25 septembrie 2011

In perioada 18 septembrie – 25 septembrie 2011 se va desfasura examenul de acces la stagiu. In ziua de 18 septembrie 2011, va avea loc proba scrisa la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate si Drept, cu o durata de 3 ore, pentru categoriile de expert contabil si contabil autorizat;

In ziua de 25 septembrie 2011 va avea loc proba scrisa la disciplinele Evaluare economica si financiara a intreprinderilor, Audit, Expertiza contabila si Doctrina si deontologia profesiei contabile.


Inscrierile se fac la sediul filialei pana in data de 20 august 2011.


Acte necesare inscrierii la examenul de acces la profesie >> Descarca

Cerere de inscriere >> Descarca

Curriculum Vitae >> Descarca

 
 
ANUNŢ

„După cum aţi luat cunoştinţă este în curs de aprobare un proiect de ordonanţă prin care se reglementează calitatea de evaluator autorizat; Experţilor evaluatori formaţi de CECCAR urmează să li se recunoască această calitate potrivit art.32 din acest proiect de ordonanţă.

Rugăm toţi experţii evaluatori formaţi de CECCAR ca imediat după publicarea actului normativ să respecte termenele prevăzute în această reglementare întrucât sunt termene de decădere; după expirarea acestora calitatea de evaluator autorizat nu se mai poate obţine decât potrivit prevederilor noi reglementări”.


Director General
Ec. Daniela Vulcan
 
 
MODIFICARI REVISAL!!! >> Descarca
 
 
ANUNŢ IMPORTANT!

În atenţia candidaţilor ce urmează să susţină examenul de acces CECCAR


În ultimul timp au apărut, pe diferite site-uri, reclame la „Cărţi cu exerciţii pentru examenul de acces CECCAR”, care pretind că sunt lucrări pregătitoare pentru candidaţii ce urmează să susţină examenul de acces organizat de CECCAR.

Facem precizarea că singurele surse şi lucrări într-adevăr utile pentru pregătirea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de acces la profesie sunt cele furnizate direct de către CECCAR, prin intermediul filialelor sale.
 
 
 
ANUNT F. IMPORTANT

In data de 17.06.2011, orele 12 la restaurantul Timeea din Resita, Calea Timisorii, va avea loc simpozionul cu tema “Calitatea in activitatea de expertiza contabila. Noi reglementari “, la care am invitat sa participe reprezentanti de la parchetului judetean, I.T.M. si o banca comerciala.

Este obligatorie participarea expertilor contabili judiciari pentru ca aceasta manifestare reprezinta intilnirea semestriala cu experti si 3 ore de pregatire profesionala.

>> Detalii

 
 

Lista actualizata cu societatile de asigurare agreate de CECCAR pentru realizarea asigurarilor de raspundere civila profesionala a membrilor Corpului.

 

>> Descarca

 
 

În data de 16 mai 2011 Domnul Preşedinte Prof.univ.dr. Marin Toma a fost invitat la emisiunea „Costul vieţii” de la postul TV N24.

Vă invităm să urmăriţi emisiunea: Pentru vizionare va rugam sa dati click pe link ( ctrl si enter) si deschideti inregistrarea video "Costul vietii" din 16 mai a.c.:

http://www.n24plus.ro/emisiuni/costul-vietii

 
 

Interviu acordat de Presedintele CECCAR Prof.univ.dr. Marin Toma unei reviste de specialitate cu privire la clarificarea unor aspecte legate de modificarile aduse Legii Contabilitatii.

 

>> vezi interviu

 
 

Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, avizată pentru sesiunea 18 şi 25 septembrie 2011.

 

Tematica Contabil Autorizat >> Descarca

 

Tematica Expert Contabil >> Descarca

 

 
 

Nota CECCAR cu privire la alin. 3 al art.10 din Legea Contabilitatii.

 

Descarca Nota ref Legea contab. >>

 
 
Chestionar rapid pentru PMM-uri lansat de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC): Faceţi ca opinia dvs. să conteze!

Sunteţi o practică mică sau mijlocie?

Atunci completaţi chestionarul rapid lansat de Comitetul PMM din cadrul IFAC! Completarea chestionarului durează maxim 3 minute, iar rezultatele vor fi incluse în următorul buletin de ştiri al Comitetului PMM. Alăturaţi-vă la dialogul privind provocările şi problemele actuale cu care se confruntă PMM-urile completând acum chestionarul ataşat. Termenul limită pentru primirea chestionarului completat pe adresa ceccarcaras@ceccarcaras.ro este 16 mai 2011.

Descarca chestionar PMM >>
 
 

Examen admitere la stagiu


În anul 2011, C.E.C.C.A.R. organizează examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat în zilele de 18 şi 25 septembrie 2011.


Examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizaţi, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice se va organiza în acelaşi timp cu examenul de admitere la stagiu din 18 şi 25 septembrie 2011, respectiv în data de 18 septembrie 2011. Inscrierile pentru sustinerea examenului au inceput.

 
 
In atentia membrilor. Sprijinire membrii >> Descarca

In atentia stagiarilor. Reducere perioada stagiu
>> Descarca
 
 

Facilitati pentru membrii CECCAR la obtinerea semnaturii electronice.

 

>> Descarca

 
 
Norme privind Topul national si local al celor mai bune societati membre CECCAR.

>> Descarca

 
 
In atentia profesionistilor contabili, membrii CECCAR

1. Acordarea vizei anuale  >> Descarca
2. Model cerere viza PF  >> Descarca
3. Model cerere viza PJ  >> Descarca
4. Raport anual activitate 2010  >> Descarca
5. Declaratie propria raspundere - incompatibilitati si pregatire  >> Descarca
 
 
Norme 1044/2010 privind activitatea de expertiza contabila cu modificarile ulterioare. >> Descarca
 
 
 
Deoarece termenul limita de preluare a rapoartelor anuale este de 31 ianuarie 2011, pentru a veni in sprijinul membrilor care au program restrictiv, prelungim programul de lucru zilnic astfel:


Orele

26 ianuarie 2011 Miercuri     16 – 19
27 ianuarie 2011 Joi             16 - 19
28 ianuarie 2011 Vineri        16 - 19
29 ianuarie 2011 Sambata     9 - 12
31 ianuarie 2011 Luni          16 - 19
 
 

In atentia membrilor , in data de 7 februarie 2011 si 14 februarie 2011 de la ora 16.30 va avea loc un curs de Fiscalitate.

 
 
In atentia stagiarilor, care doresc sa fie inregistrati in grupul tinta in proiectul ”Utilizarea Tehnologiei Informatiei si Comunicarii pentru serviciile contabile in domeniu financiar contabil":

Documentele primite pe e-mail-ul personal, completate, semnate si scanate trebuie transmise la adresa de e-mail. gruptinta@contatic.ase.ro si contabilitate@ceccaro.ro pana la data de 31 ianuarie 2011.

Aceleasi documente in original vor fi depuse la Filiala CECCAR Caras Severin pana la data de 15 februarie 2011.
 
 
Va invitam sa participati la Adunarea generala a membrilor filialei CECCAR Caras-Severin. Prezenta este obligatorie, absenta consecutiva de la doua adunari generale constituie abatere disciplinara conform Regulamentului de organizare si functionare.

>> Descarca

 
 
Examenele organizate de C.E.C.C.A.R., din anul 2011, au fost programate astfel:

-Examenul de acces la profesia de expert contabil si contabil autorizat va avea loc in perioada 18 si 25 septembrie 2011;
-Examenul de aptitudini se va organiza in perioada 13 si 20 noiembrie 2011.
 
 
 
A aparut prin Editura CECCAR “Ghidul practic de aplicare a reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr.3055/2009, ghid care are aproape 1200 pagini.
 
Informatii testare GEJ

-data sustinerii testului:20.11.2010 sambata
-locul desfasurarii :Universitatea Eftimie Murgu sala A2
-ora inceperii testului 11.00
-intrarea in Sali ora 10.30
-legitimare cu carte de identitate si carnet expert contabil
-durata testului 2 ore
-50 de intrebari cu 3 variante de raspuns din care una e cea corecta
-o intrebare are valoare de 2 puncte
-punctaj minim : 70 puncte
 

 
 
Intrebari pentru testul la Grupul Expertilor Judiciari

>> Descarca

 
 
Comunicat de presa in legatura cu Decizia Consiliului Concurentei de amendare a CECCAR pentru ca expertii contabili si contabilii autorizati s-au organizat in cartel in scopul incalcarii legislatiei referitoare la concurenta.

>> Descarca

 
 
Instructiuni obtinere certificat digital calificat.  >> Descarca

Mentionam ca la punctul A subpunctele 6,7 si 8 nu mai sunt valabile. Documentatia se trimite direct la societatea de la care achizitionati semnatura electronica.

 
 
In data de 10 noiembrie 2010 la orele 16.00 incepe cursul de Contabilitate Financiara la sediul filialei.
 
 

Examen de admitere la stagiu (diferenta) pentru categoria contabili autorizati care indeplinesc conditia de studii superioare economice in data de 21 noiembrie 2010!


Termenul de depunere a dosarelor este de 4 noiembrie 2010.


Acte necesare inscrierii >> Descarca
Tematica examenului de admitere >> Descarca

 

Disciplinele de admitere la stagiu: contabilitate, audit , evaluare economica si financiara a intreprinderilor si expertiza contabila.
 

 
 
Consultatii stagiari

Va facem cunoscut ca vor avea loc consultatii cu lectorii dupa cum urmeaza:

An III - 23.11.2010 ora 16.00
An II - 24.11.2010 ora 16.00
An I - 25.06.2010 ora 16.00
 
 

NOU !!!  Grupul Expertilor Contabili Judiciari

 

Prima sesiune de examen este in data de 20 noiembrie 2010 orele 10.30 la Universitatea Eftimie Murgu Resita str.Traian Vuia 1-4 SALA A2

Pentru a deveni expert contabil judiciar  >> Descarca


Bibliografie examen pentru dobandirea calitatii de expert contabil judiciar              >> Descarca


Norme privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara                   >> Descarca


Fisa de optiuni >> Descarca

 
 
 
Programare cabinete audit de calitate experti contabili si contabili autorizati pentru lunile noiembrie si decembrie

>> Descarca

 
 
 

CURSURI 2010


Filiala organizeaza curs de pregatire profesionala cu incepere din data de 22.10.2010
Membrii interesati de acordarea vizei pentru 2011 trebuie sa depuna cereri de inscriere

 
 
In atentia membrilor


In vederea imbunatatirii sistemului privind asigurarea de raspundere civila profesionala a membrilor CECCAR pentru anii urmatori va rugam ca pana la data de 25 octombrie 2010 sa completati raspunsurile la chestionar si sa le transmiteti pe adresa de e-mail planificare@ceccaro.ro


Descarcare chestionar >> Descarca

 
 

ZIUA NATIONALA A CONTABILULUI ROMAN


SARBATORITA IN FIECARE AN LA 21 SEPTEMBRIE
NE OFERA PRILEJUL DE A ADRESA
PROFESIONISTILOR CONTABILI
CELE MAI SINCERE FELICITARI
SI DE LE DORI MULT SUCCES
IN ACTIVITATEA PROFESIONALA,
MULTA SANATATE SI FERICIRE.Ne bucuram sa va avem alaturi pe 21.09.2010 la Restaurant Timeea de la ora 15.


FILIALA CECCAR CARAS-SEVERIN

 
 
 
Norme privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara  >> Descarca
 
 

Declaratie de asigurare pensii PF.  >> Descarca


Declaratie asigurare somaj PF.
>> Descarca

 
 
EXAMEN APTITUDINI 2010

Va comunicam ca examenul de aptitudini din acest an pentru stagiarii anului III de stagiu care si-au indeplinit obligatiile potrivit Regulamentului de stagiu se va desfasura in zilele de 17 octombrie 2010 - proba scrisa si 24 octombrie 2010 - proba orala.
Dosarele de inscriere se primesc la sediul filialei pana in data de 20 septembrie 2010.

Cerere inscriere examen aptitudini. >> Descarca

Actele necesare pentru dosarul de inscriere la examenul de aptitudini  >> Descarca
 
 
EXAMEN APTITUDINI 2010 pentru stagiari care au depasit 4 ani de la promovarea examenului de admitere la stagiu.

Detalii  >> Descarca
Lista stagiari  >> Descarca
 
 
 
In atentia membrilor filialei!

Rugam membrii sa vina la sediul filialei sa isi ridice asigurarile de risc profesional pe anul 2010 si autorizatiile de exercitare a profesiei pentru cei care nu si le-au ridicat.

Tabel membrii asigurare risc profesional 2010 >> Descarca
 
 
ppag. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Plata obligaţiilor faţă de CECCAR poate fi făcută şi în contul RO10 BTRL RONC RT0V 2581 560E - Cont Colector Sucursala CARAS SEVERIN deschis la Banca Transilvania. Vă rugăm să ne transmiteţi pe adresa de e-mail a filialei, ceccarcaras@ceccarcaras.ro confirmarea plăţii.