prima pagina      legislatie      utile        contact

accesul la profesie | dezvoltare profesionala | etica & deontologie | auditul de calitate | publicatii | membri | evenimente 

Noutati | Media | Stagiari

         
 

despre noi

despre C.E.C.C.A.R.

 

 
 
 
Măsuri economice urgente aprobate de instituțiile Uniunii Europene pentru susținerea IMM-urilor în perioada de criză cauzată de COVID-19

Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus

În data de 26 martie, Parlamentul European a aprobat Regulamentul propus de Comisia Europeană în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19. Scopul acestor măsuri este de a direcționa 37 de miliarde de euro din fondurile UE disponibile către cetățenii, regiunile și țările cele mai afectate de Coronavirus. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
MFP: Firmele care plătesc anticipat impozitul pe profit vor primi o bonificație de 5% sau 10%

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație de 5% sau 10%, calculată asupra impozitului pe profit datorat, a anunțat Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
 
Buletin legislativ CECCAR – 26 martie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii
contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 26 martie
2020, publicat pe site-ul CECCAR.
 
 
Metodologia de solicitare și eliberare a Certificatelor de Situație de Urgență a fost publicată în Monitorul Oficial


Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a emis ordinul prin care este stabilită metodologia de solicitare și eliberare a Certificatelor de Situație de Urgență. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>

 
 
Este profesia contabilă din România pregătită pentru viitor?

Conf. univ. dr. Adriana Florina Popa, coordonator al Institutului Național de Dezvoltare Profesională Inițială și Continuă (INDPIC), și prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, președintele Consiliului superior al CECCAR, au scris recent un articol în care vorbesc despre adaptarea profesiei contabile din România și a organismului profesional la cerințele viitorului.

Articolul poate fi citit pe site-ul IFAC.
 
 
Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 23 martie 2020

Coronavirus: avantajele fiscale selective acordate în 2020 nu vor constitui ajutor de stat

În data de 19 martie a.c., Comisia Europeană a adoptat un Cadru temporar, în vigoare până la sfârșitul anului 2020, pentru a permite statelor membre să utilizeze pe deplin flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat pentru a lupta împotriva consecințelor economice ale COVID-19. Ajutoarele temporare care vor fi considerate compatibile cu normele privind ajutorul de stat de către Comisie includ subvenții directe, avantaje fiscale selective, plăți în avans, garanții de stat pentru împrumuturi contractate de la instituții financiare și asigurarea creditelor la export pe termen scurt. Avantajele fiscale nu vor fi considerate ajutor de stat dacă acestea sunt acordate companiilor care se găsesc în situația unui deficit neprevăzut sau chiar a unei indisponibilități de lichiditate. Aceste avantaje fiscale nu vor depăși 800.000 euro per companie și vor fi acordate companiilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019. Norme mai specifice se aplică companiilor din domeniul agriculturii, pisciculturii și acvaculturii.

Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>

 
 

ONRC: Se suspendă depunerea declaraţiei privind beneficiarul real, pe durata stării de urgenţă


Oficiul Național al Registrului Comerțului informează că:

- pe durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României se suspendă depunerea declaraţiei privind beneficiarul real;

- termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real, prevăzut de art. 56 alin. (4) şi 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative se prelungeşte cu 3 luni, de la data încetării stării de urgenţă.*
* Potrivit art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230/21.03.2020

 
 
Sinteza principalelor prevederi ale HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților
CECCAR >>

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentantul CECCAR în VAT Expert Group

1. Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 30 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, publicată în M. Of. nr. 231/21.03.2020
CECCAR >>

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentantul CECCAR în VAT Expert Group

1. Modificări la Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Principalele prevederi ale OUG nr. 29/2020 privind măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în M. Of. nr. 230/21.03.2020
CECCAR >>

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentantul CECCAR în VAT Expert Group

Implementarea unui program multianual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea efectelor răspândirii COVID-19, prin garantarea unor credite și subvenționarea dobânzilor pentru aceste finanțări. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Anunț al ONRC, în atenția experților contabili și a contabililor autorizați

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) anunță că pe perioada stării de urgență, respectiv 30 de zile de la data emiterii Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/2020, persoanele care au calitatea de expert contabil și contabil autorizat vor putea proceda la transmiterea cererilor de înregistrare în registrul comerțului și a documentelor aferente, pentru profesioniștii înregistrați în registrul comerțului, în baza împuternicirilor sub semnătură privată, emise de reprezentanții profesioniștilor, și acordate în conformitate cu prevederile contractelor de prestări servicii de contabilitate, exclusiv, prin mijloacele electronice.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul ONRC.
 
 
Reanalizarea întrebării: „Ar trebui ca un director financiar să fie contabil?”
Stathis Gould | 9 martie 2020

Acest articol a apărut inițial în Rețeaua globală de informații a IFAC : www.ifac.org/Gateway. Vizitați Rețeaua pentru a găsi conținut adițional pe o varietate de teme legate de profesia contabilă. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Măsuri fiscal-bugetare pentru sprijinirea economiei și companiilor afectate de epidemia de COVID-19, aprobate în ședința de Guvern de miercuri, 18 martie 2020

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) va implementa un program multianual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea efectelor epidemiei de COVID-19, prin garantarea unor credite, subvenționarea dobânzilor pentru aceste finanțări, facilități pentru societățile care întâmpină dificultăți financiare, prorogarea termenelor de depunere a cererilor de restructurare a obligațiilor bugetare și a termenelor de plată a impozitelor locale datorate de populație, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul instituției. „Fiscul va suspenda popririle pentru populație, iar IMM-urile care obțin certificat de situație de urgență vor putea amâna plata utilităților și a chiriilor”, se specifică în document.

Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>

 
 

ANUNȚ DE MODIFICARE A INFORMAȚIILOR TRANSMISE ÎN DATA DE 05.03.2020 PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR CECCAR FILIALA CARAȘ-SEVERIN

Având în vedere Hotarârea nr. 9 din 14.03.2020 emisă de Guvernul României prin Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, prevederile art. 51 alin. 1 și alin. 2 din Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Consiliul Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu consultarea Președinților de filiale, a emis Hotarârea nr. 20/564 din 17.03.2020 prin care se aprobă Procedura excepțională privind modul de organizare și desfășurare a Adunării Generale la nivelul filialei CECCAR Caraș-Severin. În acest sens, se va modifica locația, care va fi sediul filialei și ora de desfășurare, care va fi în intervalul orar 10:00 – 19:00.

Informațiile privind procesul de desfășurare a Adunării Generale în sistem online și offline vor fi puse la dispoziția membrilor pe site-ul filialei și prin poșta electronică.

Președinte filiala CECCAR Caraș-Severin
Mihaela AZAP

 

- Procedura desfasurare Adunare Generala

- Declaratie pe proprie raspundere

 
 
 
 
 
 
Buletin legislativ CECCAR – 18 martie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii
contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 18 martie
2020, publicat pe site-ul CECCAR.
 
 

Convocare Conferința Națională a CECCAR

Către

Membrii Consiliului superior al CECCAR

Membrii Comisiei Superioare de disciplină de pe lângă Consiliul superior al CECCAR

Membrii consiliilor filialelor CECCAR

Membrii Comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor CECCAR


Reprezentanții membrilor filialelor CECCAR desemnați pentru participarea la Conferința Națională

Sunteți invitați să participați la Conferința Națională a CECCAR care se va desfășura în data de 4 aprilie a.c., începând cu ora 10,00 la Brașov.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.30 din OG nr.65/1994 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările și completările ulterioare, următoarea Conferința națională este convocată în aceeași zi, ora 11,00, în același loc și cu aceeași ordine de zi. La a doua convocare aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin. (4), art.30 din OG nr.65/1994.

Cu stimă,
Preşedintele Consiliului Superior al CECCAR,
Prof.univ.dr.Robert Aurelian Şova

 
 
Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 16 martie 2020

Parlamentul European a decis amânarea discuțiilor cu privire la subcomitetul pentru fiscalitate din cauza COVID-19 Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
ANAF: Măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, în contextul epidemiei cu virusul COVID-19

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că, în această perioadă, avându-se în vedere contextul economic dificil cauzat de răspândirea infecției cu virusul COVID – 19, a pregătit o serie de măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri.

Mai multe informații puteți citi în revista CECCAR Business Magazine.
 
 
ANAF propune noi reglementări privind contractele de fiducie

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor, precum și a modelului și conținutului formularului „Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie”.  Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
ANAF propune noi reglementări privind contractele de fiducie

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor, precum și a modelului și conținutului formularului „Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie”. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Hotararea Consiliului superior nr. 563/11.03.2020 in legatura cu:

“suspendarea programului cu publicul în toate filialele CECCAR, începând cu data de 12 martie 2020, până la o dată ce va fi anunțată ulterior. Excepție vor face situațiile care impun prezența membrilor la filialele CECCAR, în acest caz se vor face programări prin intermediul adresei de e-mail disponibile pe site-ul filialei de care aparține persoana în caz, prin specificarea explicită a motivului.”

Pentru a evita aglomerarile de persoane, conform solicitarilor oficiale, membri vor putea face programări prin intermediul adresei de e-mail disponibile pe site-ul filialei.

Accesul membrilor sau al altor persoane in filiala este conditionat de completarea si semnarea declaratiei transmise anterior, inclusiv a celor care vin la expertize, convocari sau la viza. Refuzul completarii declaratiei are drept consecinta imposibilitatea de a intra in filiala si da dreptul CECCAR de a notifica DSP in legatura cu persoana respectiva.
 
 

Toti membrii care se prezinta la vot vor completa si semna declaratia

(Click aici). Aceasta declaratie este anexa la Hotararea nr. 6/09.03.2020 privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus -art.11. emisa de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta.

 
 
 
 
Buletin legislativ CECCAR – 10 martie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii
contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 10 martie
2020, publicat pe site-ul CECCAR.
 
 
 

ANUNT IMPORTANT!!!

'Având în vedere contextul actual, respectiv informațiile cuprinse în Hotărârea nr. 6 din 06.03.2020 emisă de Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Situații de Urgență, vă comunicăm că începând cu data de 10.03.2020, la nivelul fiecarei filiale a Corpului se vor pune în aplicare următoarele:


1. Casieriile nu vor lucra direct cu publicul, pânâ la o dată ce vă va fi ulterior comunicată. Toate plățile membrilor către filiala se vor efectua exclusiv on line, prin transfer bancar.


2. La nivelul filialei, programul cu publicul se va limita doar la situatiile excepționale sau pentru exercitarea dreptului de vot de către membri. Orice comunicare cu membrii se va realiza doar prin email sau prin telefon.

Președintele Consiliului superior al CECCAR
Prof. Univ. Dr. Robert-Aurelian Șova”

 
 
Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 9 martie 2020
Paolo Gentiloni prezintă prioritățile fiscale ale Comisiei Europene

La 5 martie a.c., comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, a ținut un discurs în care a stabilit prioritățile Comisiei Europene în ceea ce privește politica fiscală a UE.

Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>

 
 
Comisarul european Paolo Gentiloni a ținut un discurs cu privire la prioritățile Comisiei Europene în ceea ce privește politica fiscală a UE

Joi, 5 martie a.c., comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, a ținut un discurs în care a stabilit prioritățile Comisiei Europene în ceea ce privește politica fiscală a UE. Cele patru aspecte principale tratate de comisar în discursul său au fost: Pactul ecologic european, digitalizarea, impozitarea echitabilă și concurența fiscală.

Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>

 
 
Buletinul de știri Accountancy Europe – februarie 2020

Accountancy Europe a publicat buletinul de știri aferent lunii februarie 2020, disponibil direct pe site-ul organizației.
 
 

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR CARAȘ-SEVERIN

I. În data de 21 martie 2020 ora 10:00 în sala de Conferințe a hotelului Rogge din
Reșița va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei CECCAR Caraș-Severin cu
următoarea ordine de zi:


1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea
programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de
acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii
filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind
activitatea desfăşurată în anul trecut;
2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;
4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul
filialei;
6. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea Comisiei de disciplină;
7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la
alin. (2), art.34 din OG nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă
și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă
următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 11:00, în același loc și cu aceeași
ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți,
potrivit prevederilor alin.(3), art.34 din OG nr.65/1994.


Președinte CECCAR filiala Caraș-Severin
Mihaela AZAP

 
 
Procesul de votare pentru Consiliul filialei şi Comisia de disciplină a filialei

Potrivit Hotărârii Consiliului filialei CECCAR Caras-Severin, nr. 01/20 din 26.02.2020, vă comunicăm detaliile organizatorice cu privire la procesul de votare pentru Consiliul filialei şi Comisia de disciplină a filialei:

· Perioada de desfășurare a votării: 10-11 martie 2020
· Intervalul orar: 10.00 – 18.00;
· Locația: sediul CECCAR Filiala Caras Severin, Str. G.A. Petculescu nr. 7, sc. 7, ap. 1

Precizăm că, în conformitate cu prevederile Procedurii Alegerilor la nivelul filialelor CECCAR, au dreptul de a alege și de a candida toți membrii Corpului, persoanele fizice înscrise în Tablou, membri activi, cu excepția celor care:

a) nu și-au îndeplinit toate obligațiile profesionale față de Corp și care nu și-au achitat integral cotizațiile profesionale la termenul scadent și/sau nu au depus Raportul de activitate pentru anii precedenți până la data de 28 februarie a anului curent;
b) nu au obținut viza la data depunerii candidaturii;
c) sunt membri de onoare;
d) sunt persoane fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România;
e) și-au desfășurat activitatea în cadrul structurilor executive pentru o perioada mai mare de 6 luni în ultimii patru ani calculați de la data depunerii candidaturii;
f) au fost sancționați sau sunt investigați pentru abaterile disciplinare prevăzute în Regulament și împotriva cărora s-a emis o hotărâre de sancționare, chiar dacă aceasta a fost atacată conform reglementărilor CECCAR;

Va multumim!

 
 
 
Buletin legislativ CECCAR – 2 martie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii
contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 2 martie
2020, publicat pe site-ul CECCAR.
 
 
MFP a publicat, spre consultare, proiectul de „Ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora”

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat joi, 27 februarie a.c., pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora.

Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>

 
 
Edițiile revizuite ale volumelor „Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare” și „Finanțe și management financiar”, disponibile în curând la filialele Corpului

Noi ediții ale publicațiilor Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare și Finanțe și management financiar, dedicate stagiarilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, vor fi disponibile în curând la filialele CECCAR din întreaga țară.  Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Șef Birou administrativ – Filiala CECCAR Arad

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Arad din Bd. Revoluției nr. 92, Mun. Arad, în vederea ocupării postului de șef Birou administrativ, cu contract de muncă pe perioadă determinată și program de lucru de 8 ore/zi. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Secretar – Filiala CECCAR Bihor

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Bihor din Str. Emanuil Gojdu nr. 29, Bl. A9, Et. 1, Jud. Bihor, în vederea ocupării unui post de secretar, pe perioadă determinată și program de lucru de 8 ore/zi.  Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 24 februarie 2020

ECOFIN a adoptat noi acte legislative privind taxa pe valoarea adăugată

La 18 februarie a.c., Formațiunea Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) a Consiliului a adoptat o serie de acte legislative în domeniul fiscal. Două dintre acestea vizează modalitățile de depistare a fraudei fiscale în tranzacțiile electronice transfrontaliere:

Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>

 
 
25 mai 2020, noul termen de depunere a Declarației unice

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) reamintește că termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice s-a prelungit, de la 15 martie la 25 mai 2020.

Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>

 
 
MFP: Proiect de ordin ce vizează livrările intracomunitare și transportul internațional și intracomunitar

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, recent, un proiect de ordin pentru modificarea și completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) – i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice (OMFP) nr. 103/2016.  Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
 
Buletin legislativ CECCAR – 24 februarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii
contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 24 februarie
2020, publicat pe site-ul CECCAR.
 
 
Despre gestionarea riscurilor asociate IMM-urilor, într-un document elaborat de Accountancy Europe, tradus de CECCAR

Accountancy Europe a publicat un document privind gestionarea riscurilor asociate IMM-urilor, care analizează rolul profesiei contabile în dezvoltarea unei culturi solide de gestionare a riscurilor în rândul clienților lor IMM-uri.
Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Decizii relevante în domeniul fiscal, adoptate de ECOFIN

În cadrul ședinței de marți, 18 februarie a.c., ECOFIN (reuniunea consiliului format din miniștrii de finanțe ai statelor membre UE) a adoptat decizii relevante în domeniul fiscal. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Un nou model al Formularului 120, pus în dezbatere publică de ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune modificarea Formularului 120 Decont privind accizele, ca urmare a implementării prevederilor OUG nr. 114/2018. Proiectul de ordin al președintelui ANAF, împreună cu varianta propusă, conținută în anexă, și instrucțiunile de completare a acesteia, a fost lansat recent în dezbatere publică pe site-ul instituției. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
IFAC: Regândirea rolului viitorilor contabili – Apelul nostru la acțiune
Anne-Marie Vitale | 22 ianuarie 2020

Acest articol a apărut inițial în Rețeaua globală de informații a IFAC: www.ifac.org/Gateway. Vizitați Rețeaua pentru a găsi conținut adițional pe o varietate de teme legate de profesia contabilă. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 17 februarie 2020

Impozitul pentru autovehiculele la mâna a doua: Comisia Europeană trimite Portugalia în fața Curții Europene de Justiție Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Proiect: Modificarea Declarației 390

Formularul 390 VIES Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare va fi modificat ca urmare a implementării în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2018/1.910 referitoare la sistemul taxei pe valoarea adăugată. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
 
Buletin legislativ CECCAR – 17 februarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii
contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 17 februarie
2020, publicat pe site-ul CECCAR.
 
 
ANAF: Un nou ghid privind întocmirea și depunerea raportărilor anuale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat un ghid privind întocmirea și utilizarea principalelor documente financiar-contabile și obligații referitoare la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de Legea contabilității. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
IFAC: Profesioniștii contabili – preluarea inițiativei în raport cu etica și încrederea în sistemele fiscale
Kevin Dancey | 4 februarie 2020

Acest articol a apărut inițial în Rețeaua globală de informații a IFAC: www.ifac.org/Gateway. Vizitați Rețeaua pentru a găsi conținut adițional pe o varietate de teme legate de profesia contabilă. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Noi ediții ale publicațiilor dedicate stagiarilor CECCAR: „Contabilitate și raportare financiară” și „Contabilitatea altor tipuri de entități”

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția stagiarilor edițiile revizuite ale publicațiilor Contabilitate și raportare financiară și Contabilitatea altor tipuri de entități. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
 
Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă – Filiala Alba

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Alba din Str. Piața Consiliul Europei nr. 2, Bl. 32E, Ap. 19, Mun. Alba Iulia, Jud. Alba, în vederea ocupării unui post de șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă, pe perioada nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>

 
 
Puncte de vedere IFAC pe subiecte de actualitate, disponibile în limba română

Pentru cei care doresc să afle mai multe despre cele mai importante preocupări actuale la nivel global, vă invităm să accesați secțiunea IFAC’s Points of View de pe site-ul International Federation of Accountants (IFAC), disponibilă atât în limba engleză, cât și în limba română cu ajutorul integrării instrumentului Google Translate de către IFAC. Varianta în limba română poate fi accesată din bara de sus a site-ului, de la butonul „Language”. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Combaterea corupției prin educația în afaceri
Rania Uwaydah Mardini | 4 decembrie 2019

Acest articol a apărut inițial în Rețeaua globală de informații a IFAC: www.ifac.org/Gateway. Vizitați Rețeaua pentru a găsi conținut adițional pe o varietate de teme legate de profesia contabilă.

Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>

 
 
Lupta împotriva corupției implică eforturi din partea contabililor: iată cum
KEVIN DANCEY | 9 DECEMBRIE 2019

Acest articol a apărut inițial în Rețeaua globală de informații a IFAC: www.ifac.org/Gateway. Vizitați Rețeaua pentru a găsi conținut adițional pe o varietate de teme legate de profesia contabilă.

Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>

 
 
Tu îți dorești o carieră de succes, noi îți oferim șansa! Se apropie examenul de acces!

Așa cum am informat recent, potrivit unei analize realizate de eJobs, pozițiile de contabili și economiști s-au aflat în topul căutărilor în 2019.

Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>

 
 
Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 10 februarie 2020

Un membru al grupului politic Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților (S&D) va prezida subcomitetul pentru fiscalitate. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
 
Buletin legislativ CECCAR – 10 februarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii
contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 10 februarie
2020, publicat pe site-ul CECCAR.
 
 

În atenția membrilor CECCAR Filiala Caraș-Severin

1. Declarația de candidatură pentru functia de membru în Consiliul filialei:
 

>> Format PDF - click aici

>> Format Word - click aici

2. Declarația de candidatură pentru functia de membru în Comisia de disciplina a filialei:

>> Format PDF - click aici

>> Format Word - click aici

DEPUNEREA DECLARAȚIILOR DE CANDIDATURĂ
DATA LIMITĂ
14 FEBRUARIE, ORA 17:00

 
 
Secretar – Filiala Bihor

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Bihor din Str. Emanuil Gojdu nr. 29, Bl. A9, Et. 1, Jud. Bihor, în vederea ocupării unui post de secretar pe perioada determinată și program de lucru de 8 ore/zi.  Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Codul de procedură fiscală: noi prevederi privind aranjamentele transfrontaliere

Codul de procedură fiscală a fost modificat recent, prin Ordonanța Guvernului nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 68/2020. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
OG nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 72/2020 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Proiect ANAF: Formularul 394 va include date privind tranzacțiile cu persoanele afiliate

Formularul 394 Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA va include date referitoare la tranzacțiile derulate pe teritoriul național între persoane afiliate, potrivit unui proiect de ordin lansat în dezbatere publică de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Newsletterul lunii ianuarie, publicat de ETAF. Principalele noutăți fiscale europene din ultimele două luni

European Tax Adviser Federation (ETAF) a publicat newsletterul lunii ianuarie, document în care se regăsesc principalele noutăți fiscale europene din ultimele două luni și care au fost prezentate detaliat în buletinele de știri săptămânale. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 3 februarie 2020

Taxa vamală pe emisiile de carbon – posibilă resursă proprie a bugetului UE

Planul UE privind taxa vamală pe emisiile de carbon nu a fost încă publicat, însă această taxă ar putea fi introdusă ca resursă proprie pentru bugetul UE. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
 
Despre Formatul electronic unic european, într-un document elaborat de Accountancy Europe, tradus de CECCAR

Formatul electronic unic european (European single electronic format – ESEF) va intra în vigoare începând cu 2020. Acesta reprezintă un pas important în ceea ce privește accesibilitatea și comparabilitatea informațiilor financiare ale emitenților de pe piețele reglementate UE. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
 
Buletin legislativ CECCAR – 3 februarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii
contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 3 februarie
2020, publicat pe site-ul CECCAR.
 
 
Noul model al „Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, publicat în Monitorul Oficial

Ordinul nr. 139/2020 al președintelui ANAF, care reglementează noul model și conținutul formularului Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 47 din 23 ianuarie a.c.

Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>

 
 
 
Buletin legislativ CECCAR – 28 ianuarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii
contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 28 ianuarie
2020, publicat pe site-ul CECCAR.
 
 
Proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul fiscal, în dezbatere publică pe site-ul MFP
Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, în data de 22 ianuarie a.c., un proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul fiscal. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Ziua Internațională a Educației

CECCAR este onorat să colaboreze cu International Federation of Accountants pentru a ajuta profesia să facă față provocărilor viitoare ale educației contabile.

Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>

 
 

Regasiti atașat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.139/20.01.2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.147/2020 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.


Menționăm că aceste Ordine au fost transmise către Monitorul Oficial al României în vederea publicării.

 

>> Ordin 139

>> Anexa 1 Declaratie Unica 2019 2020

>> anexa 2 Instructiuni DU final

>> Anexa 3 Caracteristicile de editare

>> Anexa la DECLARATIE UNICA 2019 2020

>> opanaf 147

>> Anexa 1 procedura

>> Anexa 2 formular cerere 230

>> anexa 2 INSTRUCTIUNI 230

>> anexa 3 notificare230

>> anexa 4 Referat de stabilire a sumei

>> anexa 5 formularul 258

>> Anexa 6 F255 burse private 26112019

>> anexa 7 Caracteristicile de tiparire

>> anexa formular 230 26112019

 

 
 
Pozițiile de contabili și economiști, în topul căutărilor în 2019, potrivit unei analize eJobs

Poziția de contabil s-a numărat, în 2019, printre cele mai căutate locuri de muncă la nivel național, relevă un studiu realizat de platforma de recrutare online eJobs România.
Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF

– 20 ianuarie 2020


Rezoluția Parlamentului European privind Pactul ecologic european

La 15 ianuarie, în timpul ședinței plenare de la Strasbourg, Parlamentul European a aprobat rezoluția privind Pactul ecologic european. Printre alte subiecte, membrii Parlamentului European au salutat propunerea Comisiei Europene de a revizui Directiva privind impozitarea energiei și au solicitat Comisiei să conceapă măsuri coordonate în sensul înlăturării scutirilor de taxe pentru combustibilii de aviație și maritimi în statele membre. Rezoluția subliniază, de asemenea, faptul că lupta împotriva fraudei fiscale, evaziunii fiscale, planificării fiscale agresive și a spălării de bani deține un rol important în atingerea obiectivelor Pactului ecologic european și în conturarea unei societăți echitabile și a unei economii puternice. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>

 
 
Proiect normativ: contravențiile pentru nerespectarea termenelor privind dotarea cu aparate de marcat electronice de către operatorii economici, scoase de sub incidența „Legii prevenirii”

Contravențiile referitoare la nerespectarea de către operatorii economici a termenelor de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic ar urma să fie scoase de sub incidența Legii prevenirii, potrivit unui proiect de hotărâre a guvernului, pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
În atenția membrilor CECCAR

Potrivit art. 5. alin (1), lit e) din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, experţii contabili şi contabilii autorizaţi având calitatea de entități raportoare, trebuie să se conformeze tuturor obligațiilor ce le revin potrivit prezentei legi, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia (art. 60, alin. 3)., respectiv până la data de 21 ianuarie 2020, potrivit comunicatului Oficiului National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) afișat la http://www.onpcsb.ro.

În ce privește obligația prevăzută la art. 23 alin (1), privind desemnarea uneia sau mai multor persoane cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019, vă reamintim că sunt exceptate de la desemnare și comunicare persoanele fizice care au calitatea de entitate raportoare, precum și entitățile raportoare prevăzute la art. 5 lit. i), acestea având doar obligațiile legale de raportare numerar, de identificare a clientelei, de întocmire norme și politici interne, etc. Potrivit precizării aflată pe pagina ONPCSB obligația prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, de desemnare a unei persoane în relația cu Oficiul, trebuie îndeplinită de însăși entitatea căreia îi revine respectiva obligație și nu de expertul contabil sau contabilul autorizat pentru clienții săi.

În situația în care experții contabili sau contabili autorizați ofera servicii de consultanță clienților acestora, în acest sens, se recomandă întelegerea si aplicarea corespunzătoare a art. 5 lit. i) în care sunt prezentate excepțiile de la obligația de desemnare a persoanei în relația cu ONPCSB. Totodată, pentru a se evita orice confuzie în întelegerea prevederilor art. 5 lit g) în care sunt menționati ca entități raportoare și “furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);” se va avea în vedere și art. 2 lit. l din lege care definește semnificatia acestor categorii de entitati raportoare.
 
 
Un alt instrument util pentru activitatea profesională a membrilor, disponibil acum în limba română

Ca parte a activității sale de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziție versiunea în limba română a Ghidului privind misiunile de compilare, elaborat de Comitetul pentru Practici Mici și Mijlocii din cadrul IFAC.  Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 13 ianuarie 2020

Parlamentul European militează pentru o abordare comună a UE cu privire la fiscalitatea internațională Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
 
Buletin legislativ CECCAR – 13 ianuarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii
contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 13 ianuarie
2020, publicat pe site-ul CECCAR.
 
 
Proiect de ordonanță privind instituirea obligației intermediarilor de a raporta informații referitoare la anumite aranjamente transfrontaliere

Ministerul Finanțelor Publice a publicat, în data de 9 ianuarie a.c., un proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul de ordonanță este emis în contextul sarcinii ce revine statelor membre ale UEde a transpune și implementa directivele adoptate de Uniune, în cazul de față Directiva (UE) 2018/822. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

În atenția membrilor CECCAR

Vă reamintim faptul că la data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului care abrogă Legea nr. 656/2002. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Procedura de stabilire a sumelor din impozitul anual datorat destinate susținerii entităților nonprofit și unităților de cult, în consultare publică

Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Noi prevederi pentru contractele part-time și accizele la carburanți

De la 1 ianuarie 2020, angajatorii nu vor mai plăti contribuții de asigurări sociale la nivelul salariului minim brut pe țară pentru contractele part-time, potrivit unui act normativ de modificare a Codului fiscal, promulgat recent de președintele României. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
ANAF: Proiect de ordin pentru un nou model al formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat în dezbatere publică Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere și de gestionare a formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.  Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Oana Nicorescu, povești din practică: rețeta unei afaceri de succes
Oana Nicorescu, expert contabil și membru în Consiliul superior al CECCAR, vorbește despre crearea unei firme de contabilitate orientate spre dezvoltarea tinerilor, într-un articol publicat pe site-ul Accountancy Europe.
 
 
Două noi documente ale IFAC privind viitorul profesiei contabile, traduse de CECCAR în limba română

În continuarea seriei de documente Pregătit pentru viitor, publicată de International Federation of Accountants (IFAC), Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția membrilor și părților interesate două noi documente de interes elaborate de IFAC cu sprijinul Comitetului pentru Profesioniștii Contabili Angajați (PAIB), traduse în limba română. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Noile Standarde Internaționale de Educație, disponibile acum în limba română

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția membrilor, potențialilor membri și altor părți interesate cele patru Standarde Internaționale de Educație (IES) revizuite în octombrie 2019 de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Educație Contabilă (IAESB) din cadrul IFAC, respectiv: Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Șef Birou evidență tablou – Filiala Iași

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Iași din Str. Alexandru Vodă Ipsilanti nr. 49, Municipiul Iași, în vederea ocupării postului de șef Birou evidență tablou, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
 
 
Buletin legislativ CECCAR – 3 ianuarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii
contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 3 ianuarie
2020, publicat pe site-ul CECCAR.
 
 
Plata defalcată a TVA, abrogată prin Ordonanță de urgență

OUG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA a fost abrogată prin Ordonanța de urgență nr. 78/2019, publicată luni, 23 decembrie a.c., în Monitorul Oficial. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Ce surprize ne pregăteşte anul 2020 în domeniul TVA?

Iată că ceea ce părea greu de crezut că se va întâmpla în domeniul tranzacţiilor intracomunitare, şi anume zvonurile apărute în ultima perioadă privind intenţia autorităţilor europene de a complica sistemul actual de TVA, care induce și o anumită birocratizare a acestuia, începe să devină realitate. Ne-o confirmă pe deplin Directiva Consiliului UE nr. 2018/1910, Regulamentul nr. 1912/2018 precum şi noile regulamente adoptate în acest sens. Este posibil să nu mai fie o surpriză nici renunţarea în viitorul apropiat la mecanismul taxării inverse a TVA specifice achiziţiilor intracomunitare de bunuri şi servicii, idee vehiculată din ce în ce mai des în rândurile decidenţilor fiscali la nivel european. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Proiecte de acte normative – Cod fiscal și Ordin privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale

Ministerul Finanțelor Publice a publicat, în data de 23 decembrie 2019, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și, în data de 19 decembrie 2019, un proiect de ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.
Documentele se află în dezbatere publică, pe site-ul ministerului.

Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>

 
 
CECCAR – Bilanț și perspective, la final de an

În curând pășim în anul 2020, ceea ce înseamnă încă un pas spre centenarul profesiei. După cum se știe, organismul nostru profesional a fost înființat, prin decret regal, în anul 1921, România alăturându-se, astfel, în acele vremuri, marilor puteri economice – Regatul Unit, Italia, Germania și Statele Unite ale Americii, țări în care profesia de expert contabil era legiferată. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 

 
 
 
Buletin legislativ CECCAR – 18 decembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii
contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 18
decembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.
 
 
„Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili”, emis de IESBA, tradus în limba română de CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pune la dispoziția membrilor, potențialilor membri și altor părți interesate ediția 2018 a Codului etic internațional pentru profesioniștii contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA) susținut de International Federation of Accountants. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
Ce își dorește un expert contabil de la… Moș Crăciun

Într-un interviu acordat publicației Viața liberă, președintele Consiliului superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, a dezvăluit ce își doresc experții contabili de la Moș Crăciun, vorbind, totodată, și despre rolul important al profesionistului contabil în relația cu antreprenorul.

Puteți citi interviul parțial în ziarul Viața liberă, urmând ca varianta integrală a articolului să fie publicată într-o ediție viitoare. Cititi articolul pe site-ul Ceccar>>
 
 
 
 
 
„Un copil, un brăduț. O prietenie pe viață”: CECCAR, alături de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în campania de responsabilizare a celor mici față de natură

Ghidat de principiile dezvoltării durabile, ce presupun găsirea echilibrului între aspectele sociale, economice și ecologice, precum și de responsabilitatea de a acționa în interes public, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a aderat la campania Un copil, un brăduț. O prietenie pe viață, de responsabilizare a tinerei generații față de natură, de dezvoltare a educației în spiritul protejării mediului înconjurător, acțiune inițiată la finele acestui an de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR
 
Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 16 decembrie 2019
Von der Leyen prezintă Pactul ecologic european

La 11 decembrie a.c., Ursula von der Leyen a prezentat Pactul ecologic european în fața Parlamentului European, în cadrul unei sesiuni plenare extraordinare. Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
Rezultatele la sesiunea extraordinară a Examenului de acces la stagiu din 7-8 decembrie 2019
Rezultatele la Examenul de acces, sesiunea extraordinară din 7-8 decembrie 2918, sunt disponibile pe site-ul ceccar:
 
 
O coaliție globală condusă de IFAC atrage atenția asupra importanței bunei gestionări a finanțelor publice pentru economiile emergente

În perioada 10-12 decembrie 2019 a avut loc, la Kuala Lumpur (Malaezia), conferința IFAC privind „Dezvoltarea competențelor contabile în economiile emergente”, eveniment organizat în parteneriat cu Institutul Contabililor din Malaezia (MIA) și Confederația Contabililor din Asia și Pacific (CAPA). Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR.
 
 
Conferința „TVA în era digitală”: oportunitățile și provocările pe care noile tehnologii le aduc în domeniul TVA, analizate de specialiști în fiscalitate, oficiali ai UE și reprezentanți ai mediului de business

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD) a Comisiei Europene a organizat, în data de 6 decembrie 2019, Conferința cu tema TVA în era digitală, în cadrul căreia au fost analizate oportunitățile și provocările pe care noile tehnologii le aduc în domeniul TVA. Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR.
 
 
 
Buletin legislativ CECCAR – 12 decembrie 2019
Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii
contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 12
decembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.
 
 
România, reprezentată în Grupul de experți în domeniul TVA de la nivelul Comisiei Europene. Propunerile țării noastre în ședința de la finalul lunii noiembrie

Începând cu luna octombrie a acestui an, țara noastră este reprezentată de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) în Grupul de experți în domeniul TVA, constituit la nivelul Comisiei Europene, pentru o perioadă de trei ani. CECCAR este, astfel, singura entitate care reprezintă România în acest grup format din specialiști cu experiență, aptitudini și cunoștințe solide în domeniul TVA și organizații reprezentând în special întreprinderi, consumatori și practicieni fiscali. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
CECCAR a lansat ghidul „Investitor în România”

Ca parte a strategiei prioritare de dezvoltare a parteneriatului dintre profesioniștii contabili și mediul de afaceri, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a lansat, cu prilejul Săptămânii antreprenoriatului – CECCAR, ce a avut loc în perioada 18-22 noiembrie a.c., publicația Investitor în România. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
Buletinul de știri Accountancy Europe – noiembrie 2019
Accountancy Europe a publicat buletinul de știri aferent lunii noiembrie 2019, disponibil direct pe site-ul organizației.
 
 
Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 2 decembrie 2019

Consiliul Concurenței (COMPET) sistează raportarea pentru fiecare țară în parte. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
Conferință ETAF privind „Dinamica viitoare a politicii fiscale UE” – 5 decembrie 2019

European Tax Adviser Federation (ETAF) organizează în data de 5 decembrie 2019, la Bruxelles, o conferință cu tema dinamicii viitoare a politicii fiscale UE. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
„Succesul businessului și rolul profesionistului contabil”

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a organizat, în perioada 18-22 noiembrie a.c., simultan cu Global Entrepreneurship Week, o serie de evenimente în cadrul Săptămânii antreprenoriatului – CECCAR, perioadă dedicată relațiilor de colaborare dintre antreprenori, experți contabili și contabili autorizați membri ai CECCAR și reprezentanți ai instituțiior, ai autorităților de reglementare și ai patronatelor. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
 
Buletin legislativ CECCAR – 29 noiembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii
contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 29
noiembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.
 
 
Intrastat 2020: pragurile valorice vor fi menținute la nivelul celor stabilite pentru 2019

Potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.827/2019 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2020, au fost aprobate următoarele praguri valorice Intrastat pentru anul viitor: 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri, respectiv 900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri. Astfel, pragurile valorice au fost menținute la nivelul anului 2019.  Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
Publicația „Expertiză contabilă”, disponibilă acum și în format electronic

Expertiză contabilă, publicație destinată îndeosebi stagiarilor din anul III, este disponibilă acum și în format electronic, pe site-ul Librăriei CECCAR. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 25 noiembrie 2019

Statele membre nu au ajuns încă la un acord pe tema Raportului pentru fiecare țară în parte (CbcR) Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
Auditor de calitate – CECCAR Filiala București

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central, Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, București, în vederea ocupării postului de auditor de calitate pentru CECCAR Filiala București, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu program de lucru de 8 ore/zi. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
 
 
Buletin legislativ CECCAR – 22 noiembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii
contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 22
noiembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.
 
 
 
„Investitor în România”, o nouă publicație în sprijinul
antreprenoriatului, apărută la Editura CECCAR


Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a lansat
publicația „Investitor în România”, un ghid ce promovează țara noastră
drept o posibilă destinaţie pentru investiţiile străine, precum și serviciile cu
care un expert contabil poate veni în întâmpinarea nevoilor unui investitor.
Lucrarea prezintă, totodată, indicatorii macroeconomici, legislația fiscală și
contabilă și paşii pentru deschiderea unei afaceri sau legislaţia muncii.
Publicația „Investitor în România” poate fi accesată gratuit, pe site-ul
CECCAR.
 
 
Conferința „TVA în era digitală” – 6 decembrie 2019, Bruxelles

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD) a Comisiei Europene organizează în data de 6 decembrie 2019, la Bruxelles, un eveniment cu tema TVA în era digitală. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
Ședința anuală a Consiliului IFAC, 13-14 noiembrie 2019

International Federation of Accountants (IFAC) a organizat la Vancouver, în perioada 13-14 noiembrie 2019, ședința anuală a Consiliului IFAC, structura de guvernanță formată din reprezentanții organismelor membre, între care și delegația CECCAR compusă din Președintele Consiliului superior, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil, și Președintele Consiliului Filialei CECCAR București, Aurel Andrei.  Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
Săptămâna antreprenoriatului – CECCAR

În perioada 18-22 noiembrie are loc Săptămâna antreprenoriatului – CECCAR, concomitent cu Global Entrepreneurship Week. Săptămâna este dedicată relațiilor de colaborare dintre antreprenori, profesioniștii contabili membri ai CECCAR și reprezentanți ai instituțiilor, autorităților de reglementare și ai patronatelor. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 18 noiembrie 2019

Doi dintre cei trei comisarii desemnați au trecut de audierile din Parlamentul European Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
 
Buletin legislativ CECCAR – 15 noiembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii
contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 15
noiembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.
 
 
Delegația CECCAR, la ședința anuală a Consiliului IFAC, la Vancouver

Președintele Consiliului superior al CECCAR, Prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil, și președintele Consiliului Filialei CECCAR București, Aurel Andrei, participă zilele acestea la ședința anuală a Consiliului IFAC ce are loc la Vancouver, prilej cu care discută despre viitorul profesiei și al profesioniștilor contabili cu conducerea acestui organism mondial, președintele, In-Ki Joo, și președintele adjunct, Alan Johnson. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 12 noiembrie 2019
Deciziile ECOFIN cu privire la TVA, accize și „lista neagră” a UE a jurisdicțiilor necooperante din punct de vedere fiscal Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
Rezultatele examenului de aptitudini, proba scrisă din data de 09 noiembrie 2019

http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/11/Rezultate-Ex-apt-proba-09.11.2019-pt-site.pdf

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 13 noiembrie 2019, ora 10.00 – 14 noiembrie 2019, ora 10.00, se pot depune contestaţii de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro

Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admiși la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 16 noiembrie 2019 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.
 
 
Topul Național al Firmelor Private din România, ediția a XXVII-a – „30 de ani de libertate antreprenorială”

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) a organizat vineri, 8 noiembrie a.c., cea de-a XXVII-a ediție a Topului Național al Firmelor Private din România, cel mai mare eveniment de recunoaștere a meritelor antreprenorilor prin promovarea celor mai performante întreprinderi din țară. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
 
 

 

Buletin legislativ CECCAR – 8 noiembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii
contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 8 noiembrie
2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 
 
Buletinul de știri Accountancy Europe – octombrie 2019
Accountancy Europe a publicat buletinul de știri aferent lunii octombrie 2019, disponibil direct pe site-ul organizației.
 
 
„Fiscalitate avansată” – o nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR, disponibilă la filialele Corpului din întreaga țară

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) lansează o nouă publicație destinată stagiarilor, Fiscalitate avansată, volumul fiind disponibil spre vânzare la filialele Corpului din întreaga țară, la prețul de 30 de lei. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 21 octombrie 2019

Rolul TVA în Acordul Brexit

La data de 17 octombrie a.c., negociatorii Uniunii Europene (UE) și ai Regatului Unit au ajuns la un nou acord privind retragerea Regatului Unit din UE, care a fost aprobat de cele 27 de state membre în seara aceleiași zile. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
In data de 18.10.2019 filiala Caras-Severin va fi inchisa
 
 
Autoritatea Europeană a Muncii și-a început activitatea

Autoritatea Europeană a Muncii și-a început activitatea cu o ceremonie inaugurală și cu prima reuniune a Consiliului său de administrație, informează Executivul comunitar într-un comunicat citat de Agerpres.  Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
 
Rezultatele Examenului de acces: grad de promovare de peste 50%

Dacă în urmă cu puțin timp anunțam că va avea loc Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, acum le urăm bun venit celor 467 de noi stagiari! Îi felicităm pe toți pentru rezultatele obținute și le urăm mult succes în anii de stagiu! Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor, prin e-mail, la adresa contestatii@ceccaro.ro.

În urma promovării examenului susținut în zilele de 5 și 6 octombrie, aceștia vor urma un stagiu de trei ani, pe parcursul căruia vor beneficia de pregătire profesională (teoretică și practică) care să le ofere premisele obținerii calificărilor profesionale de expert contabil și de contabil autorizat. Susținerea educației de calitate este una dintre prioritățile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), iar rezultatele utilizării de către candidați a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat și a participării la cursurile de pregătire nu au întârziat să apară. Aceste instrumente utile au contribuit la o mai bună pregătire a candidaților, numărul celor care au promovat Examenul de acces din luna octombrie a.c. dublându-se comparativ cu anul trecut.

Și pentru că apreciem eforturile depuse de toți candidații la Examenul de acces din luna octombrie și dorim ca acestea să fie concretizate în dezvoltarea profesională a fiecăruia, venim în întâmpinarea celor care nu au reușit să promoveze examenul, oferindu-le încă o șansă prin organizarea unei sesiuni extraordinare a Examenului de acces în perioada 7-8 decembrie 2019. De asemenea, candidații care nu au promovat examenul în sesiunea din octombrie 2019 vor beneficia de reducerea taxei de participare, astfel: 500 de lei pentru categoria expert contabil; 350 de lei pentru categoria contabil autorizat. Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil
autorizat) pentru ceilalți candidați.

Și pentru această sesiune, candidații vor beneficia de programe de formare de sinteză – cursuri gratuite de pregătire la sală, care vor fi disponibile, ulterior, și prin intermediul platformei online.

Mai multe informații despre accesul la profesie puteți citi pe site-ul CECCAR.
 
 
 
 
 
pag. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

TERMENUL PENTRU DEPUNEREA RAPOARTELOR DE ACTIVITATE, PRELUNGIT

Prin derogare de la art. 4, al.(1) și al.(2) din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, aprobat de Conferința Națională prin Hotărârea nr. 19/95 din 30 martie 2019, s-a stabilit prelungirea termenului de depunere a rapoartelor de activitate pe platforma raport.ceccar.ro până la data de 15 martie 2020.

Toate celelalte condiții prevăzute de Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR pentru a beneficia de facilitățile financiare rămân valabile, inclusiv obligația de a achita cotizația fixă și variabilă până la data de 28 februarie 2020.

Cu stimă,
Consiliul superior al CECCAR,
Președinte,
Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, expert contabil

________________________________________________

 

În atenția membrilor CECCAR Filiala Caraș-Severin

Raportul de activitate pentru anul 2019, se va completa electronic și se va depune exclusiv on-line în platforma raport.ceccar.ro, utilizând datele de conectare (user-ul și parola) primite în anul anterior. Raportul se consideră încărcat după finalizarea tuturor pașilor și emiterea confirmării de încărcare (pasul 4).

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la CECCAR Filiala Caraș-Severin, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română / curier nu vor fi luate în considerare.

Termenul limită de transmitere a raportului de activitate, precum și acordarea facilităților financiare, este 28 februarie 2020.

Cotizațiile se calculează automat prin Nota de plată generată de Declarația privind forma de desfășurare a profesiei pentru anul 2020, în funcție de categoria profesională declarată de fiecare membru.

Viza pentru anul 2019 este valabilă până la data de 31.03.2020.

Conform Sistemului de cotizații în cadrul CECCAR, informațiile cuprinse în Raportul de activitate se vor verifica în termen de 30 de zile de la transmiterea raportului și se va proceda la acordarea vizei anuale.

Menționăm că membrii care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anul 2018, vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2019, doar după validarea Raportului de activitate pentru anul 2018.

 

________________________________________________

 

Pentru a veni in sprijinul colegilor mai noi, si nu numai, consideram ca instructiunile atasate ar fi utile pentru depunerea rapoartelor de activitate pe platforma online.

 

- Instructiuni PF

- Instructiuni PJ

________________________________________________

 

DETALII PRIVIND COMPLETAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019 SI A DECLARATIEI PRIVIND DESFASURAREA PROFESIEI IN ANUL 2020 Click aici>>

________________________________________________

 

Prin Hotărârea nr. 19/85 din 30.03.2019 a Consiliului Superior, aprobată de Conferința Națională privind menținerea facilităților financiare acordate membrilor pentru plata cotizației valabile in 2019, au fost mentinute si pentru anul 2020.

LINK-URI UTILE:

- https://raport.ceccar.ro/
- Declaratie cazier
- Declaratie capacitate de exercitiu deplina
- Declaratie privind asigurarea profesionala

________________________________________________

 

Prin prezenta, vă comunicăm că, potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, art.3 lit. g) “Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili și contabilii autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (...) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC.”

De asemenea, potrivit art. 1 pct. A 1 din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, “în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă.”

Astfel, membri care nu participă la cursurile de formare profesională continuă coform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.

Presedintele Consiliului Superior al CECCAR
Prof. univ. dr. Robert Aurelian Sova

________________________________________________

 

Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR 2019 si Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei 2019, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019.

>> Vezi sistem cotizatii

>> Vezi metodologia de acordare a vizei

 

________________________________________________

 

ANUNȚ

Prin Hotărârea nr. 19 / 85 din 30.03.2019 a Consiliului Superior, aprobată de Conferința Națională, s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2018, până la data de 30 aprilie 2019.

___________________________________

 

Potrivit Hotararii nr. 19/511 din 28.02.2019 a Consiliului superior al CECCAR s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2018 pana la data de 31 martie 2019, exclusiv pentru membrii care au depus rapoartele de activitate anuale, aferente anului 2018, si au indeplinit integral obligatiile fata de CECCAR.

 

________________________________________________

 

Va informam ca s-a prelungit termenul pentru depunerea de catre toti membrii, inclusiv membrii experți contabili judiciari, a rapoartelor de activitate pe platforma, pana la data de 28 februarie 2019.

___________________________________

 

În atenția membrilor CECCAR: Termen-limită pentru obținerea vizei: 28 februarie 2019. Termen – limită pentru depunerea documentelor: 23 februarie 2019

Potrivit Hotărârii nr. 19/491 emise de Consiliul Superior al CECCAR în data de 18 ianuarie 2019, facilitățile financiare acordate membrilor Corpului pentru plata cotizației valabile în anul 2018 se mențin și pentru anul acesta.

Până la data de 23 februarie a.c. puteți depune online toate documentele necesare obținerii vizei de exercitare a profesiei. Viza anuală pentru exercitarea profesiei obținută anul trecut este valabilă până la data de 28 februarie 2019.

Documentele se vor depune doar online, pe platforma https://raport.ceccar.ro.

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la sediul filialei, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română/curier nu vor fi luate în considerare.

Membrii care au fost autorizați înainte de 2017, inclusiv, și care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anul 2017 pe platforma raport.ceccar.ro vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2018 doar după încărcarea Raportului de activitate pentru anul 2017.

Cotizațiile rămân la nivelul stabilit pentru anul anterior și pot fi consultate accesând Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, disponibil pe platforma online.

Pentru orice eventuală problemă întâmpinată vă rugăm să vă adresați exclusiv pe adresa de e-mail raport@ceccarcaras.ro, pusă la dispoziție de filiala de care aparțineți. Toate situațiile vor fi analizate și rezolvate în cel mai scurt timp posibil.

 

Va multumim!

___________________________________

 

Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 19/491 din 18.01.2019 privind menținerea facilităților financiare acordate membrilor pentru plata cotizației valabile in 2018 și pentru anul 2019.

- Raportul de activitate pentru anul 2019 pentru persoane fizice >> Descarca raport PF

- Raportul de activitate pentru anul 2019 pentru persoane juridice
>> Descarca raport PJ

 

LINK-URI UTILE:

- https://raport.ceccar.ro/

- Declaratie cazier

- Declaratie capacitate de exercitiu deplina

- INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE PF

- INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE PJ

 

_________________________________________________

 

Solicitări/sesizări în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul Corpului prin e-mail, la adresa dpo@ceccar.ro.

_________________________________________________

 

Conform Hotărârii Consiliului superior al C.E.C.C.A.R. nr. 18/459 din 15 mai 2018, anexată, publicată în Monitorul Oficial nr. 434 din 22 mai 2018, s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2017, până la data de 31 mai 2018, exclusiv pentru membrii care și-au îndeplinit obligațiile față de C.E.C.C.A.R., până la data de 15 mai 2018

>> Descarca HCS nr. 459

 

_________________________________________________

 

Având în vedere că s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018 și că începând cu data de 1 martie 2018 rapoartele de activitate nu se vor mai putea depune decât online, vă rugăm să primiți atașate versiunile actualizate la data de 1 martie 2018 ale Rapoartelor de activitate.

>> Descarca raport PJ

>> Descarca raport PF

 

_________________________________________________

 

Dragi colegi,

Atasat gasiti noile formulare de raport, care vor fi valabile incepand cu data de 24 februarie 2018.

Va informam ca depunerea online a fost prelungita pana pe data de 28 februarie, avand in vedere ca mai sunt inca multi colegi care nu au depus rapoartele. Totodata pentru evitarea aglomeratiei la sediul filialei se recomanda depunerea online.

Toate persoanele care au depus raportul si au efectuat plata pana pe data de 28 februarie vor beneficia de facilitatile financiare prevazute in Sistemul de cotizatii. Facilitatile financiare se vor aplica si in cazul in care un raport depus initial va fi respins si redepus dupa data de 28 februarie 2018.

>> Descarca raport PJ

>> Descarca raport PF

_________________________________________________

In atentia membrilor,

Avand in vedere numarul mic al rapoartelor transmise pana la aceasta data pe platforma on-line, revenim in sprijinul dvs. cu urmatoarele informatii:


La completarea raportului privind activitatea desfasurata in anul 2017

- se selecteaza judetul;
- se selecteaza statusul membrului;
- se selecteaza categoria membrului;
- se completeaza datele de identificare la toate rubricile;
- se selecteaza informatiille generale despre cabinet;
- se completeaza cifra de afaceri si numarul de clienti;
- se completeaza indicatorii, (atentie la CIM!!!!!- se trec toti angajatorii unde membri au CIM);
- se completeaza numarul de personal;
- se completeaza optiunile pentru cursuri;
- se selecteaza daca membrul functioneaza si la alte organisme profesionale;
- se selecteaza aprecieri si aspecte ce trebuiesc imbunatatite.

La completarea declaratiei privind forma de desfasurare a profesiei in anul 2018:

- se selecteaza tip membru;
- forma de desfasurare a profesiei in anul 2018.

PERSOANELE FIZICE cu viza :

- Adeverinţa medicală (la 4 ani) sau Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că are capacitate deplină de exerciţiu (conform anexa), declaratia trebuie semnata si scanata in format pdf si se ataseaza la Raport;
- Cazier judiciar sau Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (conform anexa), declaratia trebuie semnata si scanata in format pdf si se ataseaza la Raport;
- Extras REGISTRU INCASARI SI PLATI - INCLUSIV PERSOANELE CE NU AU DESFASURAT - -- ACTIVITATE SI AU CIFRA DE AFACERI 0 (scanat in format pdf) – se ataseaza la Raport;
- Raportul pe anul 2017 si Declaratia de activitate pentru anul 2018, semnate olograf, in cazul in care acestea nu sunt semnate electronic - scanate in format pdf si se ataseaza la Raport;
- Copie scanata CI (format pdf);
- O fotografie tip CI cu dimensiunea de 3x4 cm, rezoluția fotografiei trebuie să aibă 450x600 pixeli și o dimensiune maximă de 250 KB (pentru obținerea acesteia se poate utiliza platforma http://picresize.com/);
- Dovada platii scanata (scanata in format pdf).

PERSOANE FIZICE fara viza;

- Adeverinţa medicală (la 4 ani) sau Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că are capacitate deplină de exerciţiu (conform anexa), declaratia trebuie semnata si scanata in format pdf si se ataseaza la Raport;
- Cazier judiciar sau Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (conform anexa), declaratia trebuie semnata si scanata in format pdf si se ataseaza la Raport;
- Raportul pe anul 2017 si Declaratia de activitate pe anul 2017, semnate olograf, in cazul in care nu sunt semnate electronic - scanate in format pdf si se ataseaza la Raport;
- Copie scanata CI (format pdf);
- O fotografie tip CI cu dimensiunea de 3x4 cm, rezoluția fotografiei trebuie să aibă 450x600 pixeli și o dimensiune maximă de 250 KB (pentru obținerea acesteia se poate utiliza platforma http://picresize.com/);
- dovada platii scanata (scanata in format pdf);

MEMBRII INACTIVI:

- Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca se regasesc intr-o situatie de incompatibilitate prevazuta prin lege speciala – scanata in format pdf si se ataseaza la Raport;
- Adeverinţa medicală (la 4 ani) sau Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că are capacitate deplină de exerciţiu (conform anexa), declaratia trebuie semnata si scanata in format pdf si se ataseaza la Raport;
- Cazier judiciar sau Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (conform anexa) declaratia trebuie semnata si scanata in format pdf si se ataseaza la Raport;
- raportul pe anul 2017 si Declaratia de activitate semnate olograf, in cazul in care nu au fost semnate electronic – scanate in format pdf si se ataseaza la Raport;
copie scanata CI (format pdf);
- O fotografie tip CI cu dimensiunea de 3x4 cm, rezoluția fotografiei trebuie să aibă 450x600 pixeli și o dimensiune maximă de 250 KB (pentru obținerea acesteia se poate utiliza platforma http://picresize.com/);
- dovada platii scanata in format pdf;

PERSOANE JURIDICE

- copie scanata cerificat de inregistrarea la ONRC, scanata in format pdf si se ataseaza la Raport;;
- declaratia pe proprie raspundere a persoanei care a semnat raportul ca este imputernicita de societate sa depuna raportul (in cazul in care sunt 2 sau mai multi asociati);
- balanta de verificare cu toata clasa 7 - venituri, de unde sa reiasa cifra de afaceri realizata in exercitiul fnanciar 2017;
- raportul de activitate semnat olograf, in cazul in care nu a fost semnat electronic – scanata in format pdf si se ataseaza la Raport;
- dovada platii scanata in format pdf.

_________________________________________________

INFORMARE,

În conformitate cu prevederile art. 13 din OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările şi completările ulterioare, “Experţii contabili şi contabilii autorizaţi garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată, prin subscrierea unei poliţe de asigurare”.

Potrivit art. 3 din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată de Conferinţa Naţională extraordinară în data de 09 ianuarie 2017 şi modificată de Consiliul Superior al CECCAR cu consultarea preşedinţilor de filială:

“Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:


a) depunerea raportului anual de activitate completat la toate rubricile;
b) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp;
c) dovada asigurării pentru riscul profesional, doar pentru cei care desfăşoară activitatea în mod independent şi primesc parafa anuală - aplicabil începând cu 01 ianuarie 2019;
d) dovada că nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere);
e) nu au săvârşit fapte care să încalce obligaţiile prevăzute de lege, precum şi regulile privind conduita etică şi profesională, potrivit pct. 121 şi 122 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, republicat, pentru care să fi fost sancţionaţi de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum şi cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
f) depunerea declaraţiei pe proprie răspundere din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat.
g) o dată la 4 ani se prezintă o adeverinţă medicală, eliberată de un medic specialist, din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, şi este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat.
h) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform Planului naţional de dezvoltare profesională continuă, denumit în continuare PNDPC.”

Potrivit art. 5 din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată de Conferinţa Naţională extraordinară în data de 09 ianuarie 2017 şi modificată de Consiliul Superior al CECCAR cu consultarea preşedinţilor de filială:

“Viza anuală pentru exercitarea profesiei prin intermediul societăţilor de expertiză contabilă/contabilitate se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:


a) depunerea raportului anual de activitate completat la toate rubricile;
b) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp;
c) dovada asigurării pentru riscul profesional pe societate, aplicabil începând cu 01 ianuarie 2019;
d) dovada că asociaţii/acţionarii şi administratorii experţi contabili sau contabili autorizaţi, pe baza cărora s-a obţinut autorizarea societăţii, nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere);
e) asociaţii/acţionarii şi administratorii experţi contabili sau contabili autorizaţi, pe baza cărora s-a obţinut autorizarea societăţii nu au săvârşit fapte care să încalce obligaţiile prevăzute de lege, precum şi regulile privind conduita etică şi profesională, potrivit pct. 121 şi 122 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, republicat, pentru care să fi fost sancţionaţi de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, precum şi cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
f) asociaţii/acţionarii şi administratorii experţi contabili sau contabili autorizaţi, care au obţinut autorizarea societăţii sau avizul de exercitare a profesiei a societăţii depun declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că îndeplinesc condiţia prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, are capacitate de exerciţiu deplină pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat.
g) o dată la 4 ani se prezintă o adeverinţă medicală, de un medic specialist din care să rezulte că îndeplinesc condiţia prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată şi are capacitate de exerciţiu deplină pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat.
h) asociaţii/acţionarii şi administratorii experţi contabili sau contabili autorizaţi au obţinut autorizarea societăţii, au parcurs programul de formare profesională organizat de CECCAR, conform PNDPC și au achitat cotizațiile stabilite pentru această categorie de membri.”

Având în vedere cele menţionate anterior, facem precizarea că potrivit OG nr. 65/1994 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările şi completările ulterioare, este obligatorie încheierea unei asigurări de risc profesional de către membrii CECCAR.

Însă, conform art. 3 lit. c) şi art. 5 lit. c) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată de Conferinţa Naţională extraordinară în data de 09 ianuarie 2017 şi modificată de Consiliul Superior al CECCAR cu consultarea preşedinţilor de filială, pentru anul 2018, dovada asigurării de risc profesional nu este o condiţie de acordare a vizei de exercitare a profesiei.

Începând cu data de 01 ianuarie 2019, dovada asigurării de risc profesional va fi o condiţie obligatorie pentru acordarea vizei de exercitare a profesiei membrilor CECCAR.

_________________________________________________

Dragi colegi,

Anul acesta, raportul de activitate aferent anului 2017 se depune pana la data de 23 februarie 2018, prin formularul inteligent atasat, unde gasiti si instructiunile de completare. Pentru neclaritati ne puteti contacta prin E-mail la adresa ceccarcaras@ceccarcaras.ro

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PERSOANĂ JURIDICĂ în anul 2017 >> Detalii
INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE ŞI DEPUNERE RAPORT DE ACTIVITATE PERSOANE JURIDICE >> Detalii
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PERSOANĂ FIZICĂ în anul 2017 >> Detalii
INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE RAPORT DE ACTIVITATE PERSOANE FIZICE >> Detalii
DECLARAȚIE CAZIER >> Detalii
DELCARAȚIE CAPACITATE DE EXERCIȚIU DEPLINĂ >> Detalii

Plata obligaţiilor faţă de CECCAR poate fi făcută şi în contul RO10 BTRL RONC RT0V 2581 560E - Cont Colector Sucursala CARAS SEVERIN deschis la Banca Transilvania. Vă rugăm să ne transmiteţi pe adresa de e-mail a filialei, ceccarcaras@ceccarcaras.ro confirmarea plăţii. Cod Fiscal RO7426179