prima pagina      legislatie      utile        contact

accesul la profesie | dezvoltare profesionala | etica & deontologie | auditul de calitate | publicatii | membrii | evenimenteNoutati | Media | Stagiari

         
 

 

ANUNȚ DE MODIFICARE A INFORMAȚIILOR TRANSMISE ÎN DATA DE 05.03.2020 PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR CECCAR FILIALA CARAȘ-SEVERIN

Având în vedere Hotarârea nr. 9 din 14.03.2020 emisă de Guvernul României prin Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, prevederile art. 51 alin. 1 și alin. 2 din Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Consiliul Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu consultarea Președinților de filiale, a emis Hotarârea nr. 20/564 din 17.03.2020 prin care se aprobă Procedura excepțională privind modul de organizare și desfășurare a Adunării Generale la nivelul filialei CECCAR Caraș-Severin. În acest sens, se va modifica locația, care va fi sediul filialei și ora de desfășurare, care va fi în intervalul orar 10:00 – 19:00.

Informațiile privind procesul de desfășurare a Adunării Generale în sistem online și offline vor fi puse la dispoziția membrilor pe site-ul filialei și prin poșta electronică.

Președinte filiala CECCAR Caraș-Severin
Mihaela AZAP

 

- Procedura desfasurare Adunare Generala

- Declaratie pe proprie raspundere

 

 
 

Convocare Conferința Națională a CECCAR

Către

Membrii Consiliului superior al CECCAR

Membrii Comisiei Superioare de disciplină de pe lângă Consiliul superior al CECCAR

Membrii consiliilor filialelor CECCAR

Membrii Comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor CECCAR


Reprezentanții membrilor filialelor CECCAR desemnați pentru participarea la Conferința Națională

Sunteți invitați să participați la Conferința Națională a CECCAR care se va desfășura în data de 4 aprilie a.c., începând cu ora 10,00 la Brașov.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.30 din OG nr.65/1994 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările și completările ulterioare, următoarea Conferința națională este convocată în aceeași zi, ora 11,00, în același loc și cu aceeași ordine de zi. La a doua convocare aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin. (4), art.30 din OG nr.65/1994.

Cu stimă,
Preşedintele Consiliului Superior al CECCAR,
Prof.univ.dr.Robert Aurelian Şova

 
 

Toti membrii care se prezinta la vot vor completa si semna declaratia

(Click aici). Aceasta declaratie este anexa la Hotararea nr. 6/09.03.2020 privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus -art.11. emisa de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta.

 
 

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR CARAȘ-SEVERIN

I. În data de 21 martie 2020 ora 10:00 în sala de Conferințe a hotelului Rogge din
Reșița va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei CECCAR Caraș-Severin cu
următoarea ordine de zi:


1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea
programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de
acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii
filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind
activitatea desfăşurată în anul trecut;
2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;
4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul
filialei;
6. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea Comisiei de disciplină;
7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la
alin. (2), art.34 din OG nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă
și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă
următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 11:00, în același loc și cu aceeași
ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți,
potrivit prevederilor alin.(3), art.34 din OG nr.65/1994.


Președinte CECCAR filiala Caraș-Severin
Mihaela AZAP

 
 
Procesul de votare pentru Consiliul filialei şi Comisia de disciplină a filialei

Potrivit Hotărârii Consiliului filialei CECCAR Caras-Severin, nr. 01/20 din 26.02.2020, vă comunicăm detaliile organizatorice cu privire la procesul de votare pentru Consiliul filialei şi Comisia de disciplină a filialei:

· Perioada de desfășurare a votării: 10-11 martie 2020
· Intervalul orar: 10.00 – 18.00;
· Locația: sediul CECCAR Filiala Caras Severin, Str. G.A. Petculescu nr. 7, sc. 7, ap. 1

Precizăm că, în conformitate cu prevederile Procedurii Alegerilor la nivelul filialelor CECCAR, au dreptul de a alege și de a candida toți membrii Corpului, persoanele fizice înscrise în Tablou, membri activi, cu excepția celor care:

a) nu și-au îndeplinit toate obligațiile profesionale față de Corp și care nu și-au achitat integral cotizațiile profesionale la termenul scadent și/sau nu au depus Raportul de activitate pentru anii precedenți până la data de 28 februarie a anului curent;
b) nu au obținut viza la data depunerii candidaturii;
c) sunt membri de onoare;
d) sunt persoane fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România;
e) și-au desfășurat activitatea în cadrul structurilor executive pentru o perioada mai mare de 6 luni în ultimii patru ani calculați de la data depunerii candidaturii;
f) au fost sancționați sau sunt investigați pentru abaterile disciplinare prevăzute în Regulament și împotriva cărora s-a emis o hotărâre de sancționare, chiar dacă aceasta a fost atacată conform reglementărilor CECCAR;

Va multumim!

 
 

Potrivit pct.4 din graficul de desfasurare a alegerilor pentru membrii Consiliului filialei si ai membrilor Comisiei de disciplina ai filialei, regasiti Procesele verbale al Comitetului de nominalizare si a listei candidatilor admisi al filialei CECCAR Caras-Severin.

Depunerea contestatilor impotriva procesului verbal al candidatilor admisi se efectueaza numai pe data de 3 martie a.c. pana la ora 17,00 potrivit pct.23 din Procedura alegerilor, respectiv “Candidaţii respinşi pot contesta la Consiliul superior, în termen de o zi lucrătoare de la afişarea procesului-verbal al Comitetului de nominalizare, exclusiv aspectele de procedură, evaluarea candidatului fiind una de tip calitativ. Consiliul superior este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de două zile de la înregistrarea acesteia”

 

>> PV nominalizare candidati CD 2020 - click aici

>> PV nominalizare candidati CF 2020 - click aici

>> Lista candidati admisi pentru alegerile din martie 2020 - click aici

 
 

În atenția membrilor CECCAR Filiala Caraș-Severin

1. Declarația de candidatură pentru functia de membru în Consiliul filialei:
 

>> Format PDF - click aici

>> Format Word - click aici

2. Declarația de candidatură pentru functia de membru în Comisia de disciplina a filialei:

>> Format PDF - click aici

>> Format Word - click aici

DEPUNEREA DECLARAȚIILOR DE CANDIDATURĂ
DATA LIMITĂ
14 FEBRUARIE, ORA 17:00

 
 
In revista CECCAR Business Magazine, nr. 4 (4-10 februarie 2020) a fost publicat interviul cu dna Manuela Uzoni, expert contabil, vicepreședinte al Consiliului Filialei CECCAR Caraș-Severin.
 
 

Serbarea ”Pomului de Craciun” dedicata copiilor membrilor filialei Caras-Severin

 
             
                         
                         
                         
                         
 
 

Actiune dedicata elevilor Colegiului Economic al Banatului Montan, care au obtinut merite deosebite la invatatura, dar cu posibilitati financiare reduse, actiune realizata cu sprijinul membrilor si partenerilor CECCAR filiala Caras-Severin

 
Lista Sponsorilor evenimetului
     
nr. crt. Denumire Reprezentant
     
1 M&G GORAN DATA SRL PAVLOVICI Maria
2 EXPERT FINANCIA SRL TANASA AUREL
3 NICO EXPET SRL VERNICU LIA
4 MUNTEAN SMARANDA  
5 DUMA FLORIN  
6 FAICIAC Luminita  
7 THERNES Karina  
8 FINANCAIR AUDIT CONSULTING SRL UZONI MANUELA
9 DUTULSCU Mirela  
10 CODOSPAN Maria  
11 AUTO ALEX SRL ILICI ANGELCO
12 PASAT Delia Mirela  
13 ROSNOVEANU Daria  
14 ASOCIATIV ACCOUNTING EXPERT SRL IVAN MIHAELA
15 BARBU Genica  
16 IENEA CONT SRL IENEA DORIAN
17 NORAD TIME SRL VANCEA RALUCA
18 CONTA INTELIGENT SRL AZAP MIHAELA
19 CREȚU Livia  
20 GRUIA Gherghina  
     
     
 
               
                         
                         
 

Evenimente CECCAR

 
 
 
 
 
Ziua Națională a Contabilului Român 2019 – „Reglementarea: mit și adevăr. Externalizarea serviciilor financiar-contabile – argumente pro și contra”.
 
 

Ziua Nationala a Contabilului Roman va avea loc vineri, 12 iulie 2019, la ora 14:00, la Hotel Rogge din localitatea Resita

 

Formular de inscriere privind participarea membrilor la ZNCR 2019.

Va rugam sa bifati obligatoriu filiala Caras-Severin. >> Detalii aici

 

 

C.E.C.C.A.R.
FILIALA Caras-Severin


I. În ziua de 20 martie 2019, ora 15:00, la Hotel Rogge, va avea loc Adunarea
generală a membrilor Filialei Caras-Severin a Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:


1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea
programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de
acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii
filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind
activitatea desfăşurată în anul trecut;


2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;


3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;


4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;


5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui Consiliului
filialei.


6. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la
alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă
și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă
următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 16:00, în același loc și cu aceeași
ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți,
potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

 

Articol publicat la data de 05.03.2019

 
 
 
Broșura realizată cu ocazia manifestărilor prilejuite de cea de-a XIV-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român, 13 iulie 2018, aniversand 97 de ani de istorie a profesiei contabile in Romania si la 100 de ani de la Marea Unire. >> Descarca >>
 

 

 

Potrivit Măsurilor de punere în aplicare a prevederilor pct. 24 alin. (3) şi pct. 67 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.E.C.C.A.R., aprobate prin Hotărârea nr. 09/62 din 14 martie 2009 a Conferinţei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, in anul 2019 la filiala CECCAR se vor organiza alegeri pentru functia de presedinte al consiliului filialei. >> Descarca calendar

In acest sens, atasat gasiti model declaratie de candidatura pentru functia de presedinte. >> Descarca declaratie candidatura

 

     
 

Ziua Nationala a Contabilului Roman 2016 Detalii >>

 
 

Ziua Nationala a Contabilului Roman 2015 Detalii >>

 
 

Ziua Nationala a Contabilului Roman 2014 Detalii >>

 
 

Ziua Nationala a Contabilului Roman 2013 Detalii >>

 
 

Ziua Nationala a Contabilului Roman 2012 Detalii >>

 
 
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 
 
 
 

Plata obligaţiilor faţă de CECCAR poate fi făcută şi în contul RO10 BTRL RONC RT0V 2581 560E - Cont Colector Sucursala CARAS SEVERIN deschis la Banca Transilvania. Vă rugăm să ne transmiteţi pe adresa de e-mail a filialei, ceccarcaras@ceccarcaras.ro confirmarea plăţii.