prima pagina      legislatie      utile        contact

accesul la profesie | dezvoltare profesionala | etica & deontologie | auditul de calitate | publicatii | membrii | evenimente 

Noutati | Media | Stagiari

         
 

despre noi

despre C.E.C.C.A.R.

 

 
 
DESPRE NOI
 

prezentarea filialei | organigrama | consiliu | conducerea executiva | comisii

 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România este persoană juridică de utilitate
publică şi autonomă, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, precum şi societăţile
comerciale de expertiză contabilă şi societăţile comerciale de contabilitate, în condiţiile prevăzute de
lege.
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România este organizaţie profesională si este
singura autoritate competentă care organizează şi monitorizează activitatea experţilor contabili şi
contabililor autorizaţi, precum şi a societăţilor de contabilitate şi expertiză contabilă, respectiv a
societăţilor de contabilitate.
Membrii Corpului, potrivit actului normativ de înfiinţare, îşi aleg organele de conducere care să îi
reprezinte în faţa autorităţii publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi
din străinătate.

La nivel national, CECCAR este reprezentat prin filialele teritoriale, in toate judetele tarii.
Organele de conducere ale filialei sunt: Adunarea generala, Consiliul filialei şi Biroul permanent al
consiliului filialei.

Adunarea generală este organul de conducere şi control al filialei şi este compusă din toţi membrii
activi ai acesteia înscrişi în Tabloul Corpului şi care sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale.
Consiliul filialei cuprinde trei membri titulari, inclusiv preşedintele şi un membru supleant:
- Presedinte: d-na AZAP Mihaela – expert contabil
- Vicepresedinte: d-na UZONI Manuela – expert contabil
- Membru supleant: d-na MUNTEAN Smaranda – contabil autorizat

Biroul permanent al Consiliului filialei este compus din trei membri:
- Preşedintele: d-na AZAP Mihaela
- Vicepreşedinte: d-na UZONI Manuela

Preşedintele Consiliului filialei este şi preşedintele Biroului permanent.
Pe lângă consiliul filialei funcţionează Comisia de disciplină, compusă din cinci membri titulari şi cinci
membri supleanţi, aleşi de Adunarea generală pentru un mandat de patru ani dintre membrii experţi
contabili care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.

La nivelul Filialei Caras-Severin Comisia de disciplina este alcatuita din:
- Presedinte: dl FĂRCĂȘESCU Iamabe
- Membru titular: d-na ALEXA Rodica,
- Membru titular: d-na RADA Doina,
- Membru titular: d-na MERESZ Valentina
- Membru titular: d-na IACOBESCU Maria.

Controlul activităţii filialei se exercită de către cenzori. Activitatea filialei CECCAR Caras-Severin este
controlata de către cenzorul ales de Adunarea generala in persoana d-nei ANCA Claudia.

Activităţile desfăşurate de filială se organizează pe următoarele verigi:
- Secţiunea experţi contabili şi Secţiunea contabililor autorizaţi, organe alese;
- sectoare, birouri şi compartimente, potrivit organigramei şi statelor de funcţii aprobate de
Consiliul superior, reprezentând structurile executive ale filialei.

Conducerea executivă a filialei este asigurata de d-na GIUGIUC Manuela – Sef birou administrativ cu
atributii de coordonare a filialei.

Biroul evidenta Tablou este condus de doamna MIHALACHE Ionela-Luminița.

Auditul de calitate asupra serviciilor contabile prestate de membrii CECCAR filiala Caras-Severin este
asigurat de d-na FILIP MIRELA, expert contabil judiciar - auditor in filiala CECCAR Mehedinti.
 

 

Plata obligaţiilor faţă de CECCAR poate fi făcută şi în contul RO10 BTRL RONC RT0V 2581 560E - Cont Colector Sucursala CARAS SEVERIN deschis la Banca Transilvania. Vă rugăm să ne transmiteţi pe adresa de e-mail a filialei, ceccarcaras@ceccarcaras.ro confirmarea plăţii.