prima pagina      legislatie      utile        contact

accesul la profesie | dezvoltare profesionala | etica & deontologie | auditul de calitate | publicatii | membrii | evenimente 

Noutati | Media | Stagiari

         
 

despre noi

despre C.E.C.C.A.R.

C.E.C.C.A.R. legislatie

 
 
DESPRE C.E.C.C.A.R. - prezentarea CECCAR | raport anual 2006| contact
 

Organe care activeaza pe langa Consiliul Superior al Corpului | Organele de conducere si de control ale Corpului

 
 
 
ORGANE CE ACTIVEAZA PE LANGA CONSILIUL SUPERIOR AL CORPULUI
 

A. Comisia superioara de disciplina

 
 • Comisia superioara de disciplina are urmatoarea competenta:

  a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor, facand propuneri de sanctionare a acestora Conferintei Nationale care hotaraste;
  b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor Consiliului Superior si consiliilor filialelor, precum si a persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania si aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute in art. 16 din O.G. nr. 65/1994, aprobata si modificata prin Legea nr.42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
  c) rezolva contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor.
  d) aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au savarsit abateri grave prevazute la pct. 125 din regulament.

 • Comisia superioara de disciplina este formata din 5 membri titulari si 5 membri supleanti, astfel:
  a) presedintele si 2 membri, experti contabili, alesi de Conferinta Nationala dintre membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita;
  b) 2 membri desemnati de ministrul finantelor. in aceleasi conditii sunt desemnati supleantii. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.

 • Pot face contestatii la Comisia superioara de disciplina impotriva hotararilor comisiilor de disciplina ale filialelor toti cei interesati, precum si consiliile filialelor. Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicarii hotararii comisiilor de disciplina ale filialelor.

 • In perioada de judecare a contestatiei se suspenda aplicarea prevederilor hotararii de sanctionare, pentru lucrarile incepute.

 • Pregatirea, audierea, deliberarea, natura si comunicarea hotararilor se fac in aceleasi conditii ca si cele prevazute pentru faptele de competenta de judecata a comisiilor de disciplina ale filialelor.

 • Raportorul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregati raportul si pentru a-l sustine in fata Comisiei superioare de disciplina la termenul stabilit.

  In cazurile prevazute la punctul 43 litera a), hotararea de sanctionare se supune dezbaterii Conferintei Nationale, care o poate confirma sau infirma. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferinta Nationala se face la sectia de contencios administrativ a curtii de apel, in termen de 30 de zile de la data instiintarii oficiale a celui in cauza.

 • Membrii Comisiei superioare de disciplina sunt raspunzatori de pastrarea secretului profesional in exercitarea mandatului lor.

 • Hotararile Comisiei superioare de disciplina pot fi contestate la Consiliul Superior al Corpului, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunostinta. Contestatia nu suspenda aplicarea hotararii.

 • Pentru constituirea jurisprudentei disciplinare, Comisia superioara de disciplina intocmeste o culegere cu toate solutiile proprii pronuntate, cat si cu cele pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor, publicandu-le anual in revista Corpului.

 

B. Reprezentantul Ministerului Finantelor pe langa Consiliul Superior al Corpului

 
 • Reprezentantul Ministerului Finantelor pe langa Consiliul Superior al Corpului participa la lucrarile Conferintei Nationale, la sedintele Consiliului Superior, ale Biroului permanent si ale Comisiei superioare de disciplina, fara drept de vot.
  in acest sens:

  - primeste convocarile la lucrarile Conferintei Nationale, Consiliului Superior, Biroului permanent si Comisiei superioare de disciplina, materialele supuse dezbaterii fiindu-i trimise cu 7 zile inainte;
  - este instiintat de secretarul Comisiei superioare de disciplina despre toate contestatiile primite de aceasta comisie;
  - sesizeaza Consiliul Superior asupra hotararilor adoptate de Comisia superioara de disciplina pe care le considera nelegale;
  - sesizeaza pe ministrul finantelor, ori de cate ori hotararile si masurile adoptate de Corp contravin reglementarilor legale si trimite, spre instiintare, Biroului permanent, o copie a sesizarii. Hotararile respective devin aplicabile numai dupa pronuntarea ministrului finantelor.

 

Plata obligaţiilor faţă de CECCAR poate fi făcută şi Ón contul RO10 BTRL RONC RT0V 2581 560E - Cont Colector Sucursala CARAS SEVERIN deschis la Banca Transilvania. Vă rugăm să ne transmiteţi pe adresa de e-mail a filialei, ceccarcaras@ceccarcaras.ro confirmarea plăţii.