prima pagina      legislatie      utile        contact

accesul la profesie | dezvoltare profesionala | etica & deontologie | auditul de calitate | publicatii | membrii | evenimente 

Noutati | Media | Stagiari

         
 

despre noi

despre C.E.C.C.A.R.

 

 
 
DESPRE C.E.C.C.A.R. - prezentarea CECCAR | raport anual 2006| contact
 

Organe care activeaza pe langa Consiliul Superior al Corpului | Organele de conducere si de control ale Corpului

 
PREZENTARE C.E.C.C.A.R.
 

CECCAR, este organismul reprezentativ al profesiei contabile din Romania, autonom neguvernamental, non-profit si de interes public. Cu o dezvoltare remarcabila la nivel national, CECCAR este reprezentat in toate cele 42 judete ale tatii, prin filiale teritoriale.

Membrii CECCAR reprezinta mai mult de 50.000 de profesionisti contabili, aproximativ 10.000 din acestia lucrind in practica publica iar ceilalti in restul domeniilor economiei tarii.

Sub deviza „STIINTA, INDEPENDENTA, MORALITATE”, Corpul actioneaza pentru sprijinirea membrilor sai in realizarea activitatilor specifice.

Prin deschiderea fata de toti practicienii contabili, indiferent de ramura din economie unde sunt angajati, Corpul si-a indeplinit unul din rolurile majore pe care le are in calitatea de membru al organizatiei mondiale a profesionalistilor contabili IFAC.

CECCAR a devenit o institutie indispensabila economiei romanesti, fapt confirmat si prin Legea nr.200/2004 care acorda CECCAR calitatea de „autoritate competenta in domeniu”, atunci cind se pune problema recunoasterii internationale a calificarilor in domeniu, cit si prin Legea contabilitatii modificata si completata care precizeaza ca prestarile de servicii in domeniul contabilitatii sa fie efectuate numai cu autorizarea CECCAR.

Specialistul contabil aflat permanent in centrul activitatii unei intreprinderi in care interesele actionarilor, clientilor, furnizorilor si a angajatilor sint de multe ori divergente, are menirea ca pe baza situatiilor financiare reale si corecte sa ofere o oglinda sintetica a activitatii, transpusa in cifre, dar care stau la baza deciziilor manageriale.

Desfasurata pe principii, concepte si reguli, activitatea profesionistului contabil este indispensabila omului de afaceri al secolului XX, deoarece prin cunostintele si judecata profesionala si in spiritul unui cod etic contribuie la succesul si dezvoltarea intreprinderii.

Stradania de a ridica profesia de contabil la un nivel de recunoastere si apreciere a fost exprimata inca din anul 1935 de catre fauritorul Corpului Contabililor, profesorul Trancu Iasi, care la Congresul contabililor din acel an cerea membrilor sa obtina asemenea prestigiu incit toata activitatea economica sa treaca prin serviciile contabililor.

Principiile de baza obligatorii profesionistului contabil sunt: integritate, obiectivitate, independenta, competenta profesionala, confidentialitate, responsabilitate.

Calitatile care caracterizeaza profesionistul contabil si care sunt dezvoltate de acesta permanent prin programul national de formare profesionala continua sunt: competenta, constiinta, independenta, moralitate, probitate si demnitate.

Prin respectarea principiilor de baza si prin calitatea muncii depuse de profesionistul contabil se doreste realizarea obiectivelor profesiei contabile, adica: credibilitate fata de institutiile statului, profesionalism in executarea serviciilor si increderere din partea clientilor.

 

Plata obligaţiilor faţă de CECCAR poate fi făcută şi Ón contul RO10 BTRL RONC RT0V 2581 560E - Cont Colector Sucursala CARAS SEVERIN deschis la Banca Transilvania. Vă rugăm să ne transmiteţi pe adresa de e-mail a filialei, ceccarcaras@ceccarcaras.ro confirmarea plăţii.