prima pagina      legislatie      utile        contact

accesul la profesie | dezvoltare profesionala | etica & deontologie | auditul de calitate | publicatii | membrii | evenimente 

Noutati | Media | Stagiari

         
 
 
 
Rezultatele la sesiunea extraordinară a Examenului de acces la stagiu din 7-8 decembrie 2019
Rezultatele la Examenul de acces, sesiunea extraordinară din 7-8 decembrie 2918, sunt disponibile pe site-ul ceccar:
 
 
Probele de examinare şi durata examenului de acces, sesiunea 07 și 08 decembrie 2019:


În data de 07 decembrie 2019, începând cu ora 11.00:
- Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore
- Pentru categoria contabil autorizat o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore
- Pentru categoria contabili autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore
- Având în vedere faptul că sunt centre de examen în cadrul cărora sunt candidaţi care vor susţine examene la anumite discipline (absolvenți ai programelor de masterat) se va avea în vedere calcularea corespunzătoare a timpului de examen, pentru fiecare candidat prezent:

     - 60 de minute/Contabilitate
     - 60 de minute/Fiscalitate
     - 60 de minute/Drept

În data de 08 decembrie 2019, începând cu ora 11.00:
o Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore

- Având în vedere faptul că sunt centre de examen în cadrul cărora sunt candidaţi care vor susţine examene la anumite discipline (absolvenți ai programelor de masterat) se va avea în vedere calcularea corespunzătoare a timpului de examen, pentru fiecare candidat prezent:

     - 45 de minute/Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor
     - 45 de minute/Audit/Test Audit
     - 45 de minute/Expertiză contabilă
     - 45 de minute/Doctrina şi deontologia profesiei contabile
 
 
 

 
Rezultatele Examenului de acces: grad de promovare de peste 50%

Dacă în urmă cu puțin timp anunțam că va avea loc Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, acum le urăm bun venit celor 467 de noi stagiari! Îi felicităm pe toți pentru rezultatele obținute și le urăm mult succes în anii de stagiu! Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor, prin e-mail, la adresa contestatii@ceccaro.ro.

În urma promovării examenului susținut în zilele de 5 și 6 octombrie, aceștia vor urma un stagiu de trei ani, pe parcursul căruia vor beneficia de pregătire profesională (teoretică și practică) care să le ofere premisele obținerii calificărilor profesionale de expert contabil și de contabil autorizat. Susținerea educației de calitate este una dintre prioritățile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), iar rezultatele utilizării de către candidați a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat și a participării la cursurile de pregătire nu au întârziat să apară. Aceste instrumente utile au contribuit la o mai bună pregătire a candidaților, numărul celor care au promovat Examenul de acces din luna octombrie a.c. dublându-se comparativ cu anul trecut.

Și pentru că apreciem eforturile depuse de toți candidații la Examenul de acces din luna octombrie și dorim ca acestea să fie concretizate în dezvoltarea profesională a fiecăruia, venim în întâmpinarea celor care nu au reușit să promoveze examenul, oferindu-le încă o șansă prin organizarea unei sesiuni extraordinare a Examenului de acces în perioada 7-8 decembrie 2019. De asemenea, candidații care nu au promovat examenul în sesiunea din octombrie 2019 vor beneficia de reducerea taxei de participare, astfel: 500 de lei pentru categoria expert contabil; 350 de lei pentru categoria contabil autorizat. Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil
autorizat) pentru ceilalți candidați.

Și pentru această sesiune, candidații vor beneficia de programe de formare de sinteză – cursuri gratuite de pregătire la sală, care vor fi disponibile, ulterior, și prin intermediul platformei online.

Mai multe informații despre accesul la profesie puteți citi pe site-ul CECCAR.
 
 

Rezultatele Examenului de acces: grad de promovare de peste 50%

Dacă în urmă cu puțin timp anunțam că va avea loc Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, acum le urăm bun venit celor 467 de noi stagiari! Îi felicităm pe toți pentru rezultatele obținute și le urăm mult succes în anii de stagiu! Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 

Rezultate Examen acces oct 2019 EXPERT CONTABIL

Rezultate Examen acces oct 2019 CONTABIL AUTORIZAT

Rezultate Examen acces oct 2019 EXPERT CONTABIL MASTER

Rezultate Examen acces oct 2019 CA STUDII SUPERIOARE


Sunt declarați admiși candidații care au obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină. Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor, în acest sens, în intervalul 17 octombrie 2019, ora 10.00 – 18 octombrie 2019, ora 10.00, se pot depune contestaţii, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro

Vă rugăm să vă asigurați ca rezultatele Examenului de acces la stagiu, probele scrise din zilele de 05 și 06 octombrie 2019 vor fi aduse la cunoștința fiecărui candidat.

Pentru a aprecia eforturile depuse de toți candidații la Examenul de acces din luna octombrie 2019 dorim ca acestea să fie concretizate în dezvoltarea profesională a fiecăruia, venim în întâmpinarea celor care nu au reușit să promoveze examenul, oferindu-le încă o șansă prin organizarea unei sesiuni extraordinare a Examenului de acces la stagiu în zilele de 07 si 08 decembrie 2019. De asemenea, candidații care nu au promovat examenul în sesiunea din octombrie 2019 vor beneficia de reducerea taxei de participare, astfel: 500 de lei pentru categoria expert contabil si 350 de lei pentru categoria contabil autorizat. Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați. Și pentru această sesiune, candidații vor beneficia de programe de formare de sinteză – cursuri gratuite de pregătire la sală, care vor fi disponibile, ulterior, și prin intermediul platformei online.

 
 
„Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat”, disponibil acum și în varianta electronică

Pentru a veni în sprijinul candidaților la examenul de acces la stagiu, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a lansat varianta electronică a Ghidului de acces. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
 
 
 
Precizări importante cu privire la examenul de acces – Prelungire termen de preluare a dosarelor pentru inscrierea la Examenul de acces, sesiunea octombrie 2019 pana la 19 septembrie a.c. Detalii >>
 
 
Echivalarea disciplinelor din cadrul programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu

În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la 1 ianuarie 2020, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 03 septembrie 2019.

Precizări privind îndeplinirea cerinţelor de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu, pentru anul 2019:

Echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară.

În acest sens, în situaţia în care protocolul de colaborare prevede susţinerea unor examene/teste de verificare acestea se vor susţine de către absolvenţii programelor de masterat cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat, în zilele de 5 şi 6 octombrie 2019.

Odată cu verificarea situaţiilor şcolare depuse de absolvenţii programelor de masterat se vor avea în următoarele:

1) În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu a fost echivalată doar o disciplină din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:
a) nota de promovare pentru fiecare disciplină echivalată din cadrul programului de master cu disciplina aferentă examenului de admitere la stagiu să fie minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare) iar media generală minim 7;
b) În situația în care sunt maxim două discipline care nu au îndeplinit condiția de notă 6 sau 7 se vor susține examene la disciplinele aferente;

2) În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu au fost echivalate mai multe discipline din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:
a) media grupului de discipline echivalate pentru o singură disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu trebuie să fie minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare);
b) dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 însă media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen este de 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare), condiţia se consideră îndeplinită şi nu este cazul respingerii dosarului sau susţinerii unor examene de diferenţă.
c) dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 şi media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen nu este minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare), condiţia se consideră neîndeplinită şi dosarul va fi respins.

După verificarea documentelor de echivalare, în cursul lunii septembrie, absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus, precum şi cu privire la disciplinele la care trebuie să suţină examene cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat în zilele din 5 şi 6 octombrie 2019.

În concluzie, vor putea beneficia de posibilitatea înscrierii directe la stagiu absolvenţii programelor de masterat care în urma verificării dosarelor îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi absolvenţii programelor de masterat declaraţi admişi în urma susţinerii examenului de admitere la stagiu la disciplinele prevăzute în protocoalele de colaborare încheiate între CECCAR şi facultăţile de profil.

Toate informatiile le gasiti pe site-ul http://ceccar.ro– accesul la profesie – echivalarea disciplinelor din cadrul programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la Stagiu.
 
 
Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obtinerea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat

Ediția a VIII-a, revizuită – 2019

Lucrarea a fost revizuită, fiind îmbogățită cu exerciții și studii de caz si poate fi achizitionata la pretul de 85 ron. Ghidul este disponibil acum în filiala CECCAR Caras-Severin.
 
 
Au început înscrierile pentru Examenul de acces la profesie

Îți dorești să obții o titulatură cu renume care să îți ofere oportunitatea unei cariere de succes, cu realizări profesionale și câștiguri financiare competitive?

O carieră dinamică, plină de oportunități, dar și de provocări care pot fi transformate în oportunități te așteaptă dacă obții calitatea de expert contabil – o titulatură care îți poate oferi șansa de a ocupa poziții importante în cadrul companiilor. Sau, pentru început, poți opta pentru titulatura de contabil autorizat.

Calificările de expert contabil și de contabil autorizat vă oferă șansa de a desfășura activitatea atât ca liber profesionist, cât și ca antreprenor, prin înființarea de societăți de contabilitate și de expertiză contabilă. Profesionistul contabil este singurul profesionist autorizat în măsură să ofere servicii integrate în domeniile financiar-contabil și de conformare fiscală.

În zilele de 5 și 6 octombrie 2019 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – singurul organism profesional care oferă șansa obținerii calificărilor de expert contabil și contabil autorizat – organizează Examenul de acces la stagiu.

Persoanele interesate pot depune dosarele pentru înscrierea la examen la filiala CECCAR din raza domiciliului – CECCAR are sedii în toate cele 42 de județe, astfel că vă rugăm să vă adresați celei mai apropiate filiale pentru a primi toate informațiile cu privire la modalitățile de a deveni expert contabil sau contabil autorizat.

Dosarul va conține:

Expert contabil:

· Cerere tip;
· Certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
· Curriculum vitae;
· Copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
· Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
· Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Contabil autorizat:

· Cerere tip;
· Certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
· Curriculum vitae;
· Copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;
· Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
· Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plății).

În cazul depunerii dosarelor cu mai mult de 6 luni înainte de susținerea examenului, vă rugăm să aveți în vedere să prezentați în termen certificatul medical și certificatul de cazier judiciar, astfel încât acestea să fie valabile la data examenului.

Mai multe informații puteți afla de pe site-ul CECCAR.
 
 
 

 
Cursuri stagiu

CECCAR organizeaza gratuit pentru stagiarii care au finalizat stagiul și doresc să se înscrie la Examenul de aptitudini din sesiunea 13 și 20 aprilie 2019 cursuri de pregătire la începutul lunii martie 2019.

Cursurile de pregătire vor fi filmate și transmise live pe platforma online, iar accesul stagiarilor se va face în baza unui user și a unei parole.

Stagiarii vor ține legătura cu filialele de domiciliu, urmând a fi informați prin newsletter de perioada exactă în care se va organiza fiecare modul de pregătire.
 
Disciplina Data Lector
Audit + Etică 4 martie 2019, ora 16.00 Păunescu Mirela
Standarde internaționale de raportare financiară (IFRS) 5 martie 2019, ora 16.00 Sahlian Daniela
Evaluare economică 6 martie 2019, ora 16.00 Sahlian Daniela
Expertiză contabilă 7 martie 2019, ora 16.00 Pantazi Florentina
Consolidare 11 martie 2019, ora 16.00 Sahlian Daniela
Fuziuni. Lichidări. Divizări 12 martie 2019, ora 16.00 Sahlian Daniela
Contabilitate națională (OMFP 1.802/2014) 13 martie 2019, ora 16.00 Irimescu Alina
Contabilitate națională (OMFP 1.802/2014) 14 martie 2019, ora 16.00 Irimescu Alina
Standarde internaționale de raportare financiară (IFRS) 15 martie 2019, ora 16.00 Irimescu Alina
TOTAL 9 zile -
 
 
“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 10 noiembrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 15 noiembrie 2018, ora 12.30 – 16 noiembrie 2018, ora 12.30, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 17 noiembrie 2018 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

Având în vedere preocuparea CECCAR pentru a încuraja dezvoltarea unei cariere în domeniul financiar-contabil, se va organiza o sesiune de examen extraordinară în perioada martie-aprilie 2019.

În scopul sprijinirii efortului stagiarilor de a-și îmbunătăți competențele necesare pentru a promova examenul de aptitudini și pentru a profesa ca expert contabil sau contabil autorizat, ținând cont de rolul important al acestor profesioniști în sprijinirea dezvoltării afacerilor antreprenorilor, precum și de rigorile și exigența impuse de exercitarea acestor profesii în mediul economic actual caracterizat prin digitalizare și globalizare, CECCAR va asigura accesul cu titlu gratuit la sesiuni de pregătire suplimentară în perioada ianuarie-martie 2019 pentru stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini în sesiunea din noiembrie 2018. Totodată, se va lua în calcul o reducere a taxei de înscriere la aceasta sesiune extraordinară din perioada martie-aprilie 2019.”

La examenul oral vor participa numai candidaţii care au obţinut minim media 7,00 la scris; identificarea candidatului se va face la intrarea în sala de examen, după buletinul de identitate, şi respectiv, legitimaţia de examen. Nota de promovare pentru proba orală este 7,00.
 
 
Vă informăm că Reexaminarea stagiarilor an I, II si III programată pentru perioada 14 – 16 decembrie 2018 a fost reprogramată pentru 11 – 13 ianuarie 2019 sau 18 – 20 ianuarie 2019.
 
 
Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul.

Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 25 octombrie 2018, ora 15.00 – 26 octombrie, ora 15.00, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.

 
 
In atentia candidaților care vor susține Examenul de aptitudini din luna noiembrie 2018 - modul de desfășurare al examenului

Pentru buna organizare și desfășurare a Examenului de aptitudini din luna noiembrie 2018 vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:

- Examenul pentru categoria expert contabil va avea următoarea structură:

În data de 10.11.2018 proba scrisă astfel:

- Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională
- Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză
- Intarval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

În data de 17.11.2018 începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.

- Examenul pentru categoria contabil autorizat va avea următoarea structură:

În data de 10.11.2018 proba scrisă astfel:

- Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională
- În data de 17.11.2018 începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.
 
 

EXAMEN APTITUDINI SESIUNEA 10 - 17 NOIEMBRIE 2018
TERMEN DEPUNERE DOSAR: 16 OCTOMBRIE 2018

 

Dorim să vă facem cunoscut faptul că prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR s-a stabilit organizarea sesiunii examenului de aptitudini în zilele de 10 şi 17 noiembrie 2018.

Ținând cont de faptul că se are în vedere modificarea perioadei în care un stagiar care a promovat anul III de stagiu se poate înscrie pentru susținerea Examenului de aptitudini, respectiv într-o perioada de 3 ani sau maxim 5 ani cu aprobarea Consiliului superior al CECCAR vă informăm că putem înscrie stagiarii la Examenul de aptitudini 2018 care se încadreaza în perioada de 3 ani de la promovarea anului III de stagiu.

Pentru stagiarii care depășesc cu mai mult de 3 ani și maxim 5 ani vă rugăm să ne transmiteți în timp util o solicitare pentru a fi supusă spre aprobare Consiliului superior al CECCAR.


Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, cel interesat depune la filiala Corpului, din raza de domiciliu sau in cadrul filialei unde a efectuat stagiul, un dosar cuprinzând:

- cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului de domiciliu;
- certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
- certificatul de stagiu;
- copia de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
- copie după actul de identitate (BI/CI);
- certificat de cazier judiciar;
- adeverinţă medicală (neurolog / psihiatru);
- 2 fotografii tip B.I;
- taxa de înscriere la examenul de aptitudini, respectiv 175 euro pentru categoria de expert contabil şi 125 euro pentru categoria de contabil autorizat (echiv. în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 
 

SESIUNEA 2018 - PROGRAMA aferentă examenelor de:

 

- admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil Vezi detalii aici >>
- admitere la stagiu în vederea obținerii calității de contabil autorizat Vezi detalii aici >>
- aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil Vezi detalii aici >>
- aptitudini în vederea obținerii calității de contabil autorizat Vezi detalii aici >>

 
 
Echivalarea disciplinelor din cadrul programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu
 
I. Conținutul dosarului depus de facultățile de profil

Conţinutul dosarelor înaintate de facultățile de profil pentru analiză şi aprobare în vederea încheierii protocolului colaborare, trebuie să conţină în principal urmatoarele documente:

1. Cererea facultăţii de profil semnată cel putin de catre Decanul, Şeful catedrei respectivei facultăţi precum şi de către directorul cursului de master respectiv şi eventual semnatura Rectorului Universităţii respective;
2. Dovada certificată printr-un document oficial recunoscut potrivit legii învăţământului şi a hotărârilor de guvern emise în aplicarea acestei legi, din care să rezulte acreditarea pentru organizarea cursului de master de 2 ani;
3. Programul general al cursurilor pentru cei doi ani de master certificat şi ştampilat de Decanul facultătii şi şeful masterului respectiv;
4. Fişele disciplinelor de la master cuprinzând scopul si rezultatele invăţării precum si conţinutul detaliat al disciplinelor;
5. Corpul de cadre didactice cu menţiunea titlului stiinţific, utilizat în cadrul programului de master;
6. Metodele de predare utilizate pentru fiecare disciplină;
7. Bibliografia solicitată pentru fiecare disciplină;
8. Modul de evaluare pentru fiecare disciplină, cu prezentarea separată a examinării scrise sau orale şi nota minimă de promovare pentru o disciplină;
9. Suporturile utilizate pentru fiecare disciplină;
10. Orice alt document care să vină în sprijinul dosarului;
11. Dovada achitării taxei aferente analizării dosarului programului de master
 
 
II. Instituțiile de învățământ superior care au încheiat cu CECCAR protocoale de colaborare

EVIDENTA PROGRAME DE MASTERAT 2018 Vezi detalii aici >>

 
 
III. Conținutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil
Potrivit alin. 11 al art. 3 din O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu CECCAR.

În temeiul protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă la stagiu, în termen de trei ani de la absolvire. Cererile de înscriere direct la stagiu depuse de absolvenţii programului de studii universitare de master după termenul de trei ani de la absolvire, dar într-un termen de maxim cinci ani vor fi supuse spre analiză şi hotărâre Consiliului Superior al CECCAR. În situaţia în care există protocoale de colaborare pentru care termenul de depunere nu a fost prelungit, prin acte adiţionale, se va avea în vedere aplicarea termenului stabilit la data încheierii protocolului de colaborare, respectiv 1 an de zile de la finalizarea programului de masterat, respective de la susţinerea dizertaţiei.

Evidenţa protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil, precum şi evidenţa disciplinelor echivalate şi a condiţiilor de medie şi note poate fi consultată la rubrica Instituţii de învăţământ superior care au încheiat cu C.E.C.C.A.R. protocoale de colaborare.

În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la 1 ianuarie 2019, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 03 septembrie 2018.

Dosarele de înscriere directă la stagiu pot fi depuse în cadrul filialelor CECCAR sau la sediul Central al CECCAR din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00).

Concret, actele necesare înscrierii directe la stagiu, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor programelor de master cu disciplinele examenului de admitere la stagiu sunt:

cererea de înscriere (model Anexa);
diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);
diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisăde facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;
suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină;
certificat de cazier judiciar, valabil;
curriculum vitae;
copie BI/CI;
taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).


Taxa poate fi achitata în cadrul filialelor de domiciliu, la casieria CECCAR Caras Severin sau în RO92 RNCB 0103 0441 8094 0001 - Cont Colector Sucursala CARAS SEVERIN deschis la BCR Reşiţa.

În temeiul, Hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 18/437 din 10 februarie 2018, taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) reprezintă taxa de analiză a dosarului şi de acoperire a cheltuielilor necesare organizării examenului de admitere, pentru eventualele discipline neacoperite. Prin urmare, taxa de echivalare nu va fi restituită în situaţia respingerii dosarului de echivalare, a solicitării de retragere a dosarului de echivalare sau în situaţia în care candidaţii au fost declaraţi respinşi sau nu s-au prezentat la examenul de admitere la stagiu.

Precizări privind îndeplinirea cerinţelor de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu, pentru anul 2018:

Echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară.

În acest sens, în situaţia în care protocolul de colaborare prevede susţinerea unor examene/teste de verificare acestea se vor susţine de către absolvenţii programelor de masterat cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat, în zilele de 6 şi 13 octombrie 2018.

Odată cu verificarea situaţiilor şcolare depuse de absolvenţii programelor de masterat se vor avea în următoarele:

1) În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu a fost echivalată doar o disciplină din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:

a) nota de promovare pentru fiecare disciplină echivalată din cadrul programului de master cu disciplina aferentă examenului de admitere la stagiu să fie minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare) iar media generală minim 7;

b) în situaţia în care nu se regăsesc toate disciplinele echivalate sau nu au fost promovate cu minim nota 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare) dosarul va fi respins;

2) În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu au fost echivalate mai multe discipline din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:

a) media grupului de discipline echivalate pentru o singură disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu trebuie să fie minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare);

b) dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 însă media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen este de 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare), condiţia se consideră îndeplinită şi nu este cazul respingerii dosarului sau susţinerii unor examene de diferenţă.

c) dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 şi media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen nu este minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare), condiţia se consideră neîndeplinită şi dosarul va fi respins.

După verificarea documentelor de echivalare, în cursul lunii septembrie, absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus, precum şi cu privire la disciplinele la care trebuie să suţină examene cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat în zilele din 6 şi 13 octombrie 2018.

În concluzie, vor putea beneficia de posibilitatea înscrierii directe la stagiu absolvenţii programelor de masterat care în urma verificării dosarelor îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi absolvenţii programelor de masterat declaraţi admişi în urma susţinerii examenului de admitere la stagiu la disciplinele prevăzute în protocoalele de colaborare încheiate între CECCAR şi facultăţile de profil.

 
 
Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat se organizează în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018:

- În ziua de 06 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;
- În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;
- În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii şi Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontología profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil;

Dosarele persoanelor care doresc să participe la examenul de admitere la stagiu vor fi preluate de Filialele CECCARCaras-Severin până la data de 14 septembrie 2018.

Înscrierea la examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat se face pe baza unei cereri (...) care se depune la sediul filialei Corpului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul

Conținutul dosarului pentru înscrierea la examen:

a) Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip, insotita de urmatoarele documente:
- certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
- curriculum vitae;
- copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare cu diploma de licenta recunoscuta de Ministerul Educatiei Naţionale;
- certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
- dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

b) Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, insotita de urmatoarele documente:
- certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
- curriculum vitae;
- copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii medii, cu diploma de bacalaureat, recunoscuta de Ministerul Educatiei Naţionale;
- certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
- dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Concret, actele necesare inscrierii sunt:
- cererea de inscriere si CV;
- certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (stampilata de neurolog / psihiatru);
- fotocopie legalizata de pe diploma de studii recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
- certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
- 3 fotografii tip buletin;
- dovada achitării taxei de înscriere.

Actele trebuie prezentate in ordinea mentionata, in dosar cu sina si se depun la Filiala C.E.C.C.A.R. Caras-Severin.
 
 

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil

>> Detalii

* Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice.

 
 
Programa aferentă examenului de acces la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat >> Detalii

* Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice.
 
 

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat

>> Detalii

* Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice.

 
 
Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil

Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil >> Detalii

* Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice.
 
 
Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calitații de expert contabil și de contabil autorizat,

Ediția a VI-a, revizuită și adăugită – 2018.

Lucrarea a fost revizuită, fiind îmbogățită cu exerciții și studii de caz si poate fi achizitionata la pretul de 90 ron. Ghidul este disponibil acum în filiala CECCAR Caras-Severin.
 
 
Sesiuni de examen de acces la stagiu

Examenul de admitere la stagiu se va organiza în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018 dupa cum urmeaza:

În ziua de 06 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;
În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;
În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontología profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil.
 
 
Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

– Ediția a VII-a, revizuită –

CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VII-a, revizuită.

Lucrarea conține exemple ilustrative pentru verificarea cunoștințelor candidaților în domeniile contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile și expertiză contabilă.

Lucrarea a fost revizuită, fiind îmbogățită cu întrebări, exerciții și studii de caz - poate fi achizitionata la pretul de 85 ron.

Ghidul este disponibil acum în filialele CECCAR din întreaga țară.
 
 

HOTARARE Nr. 00/33 din 17 februarie 2000 ***

Republicata privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat


EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI
PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 653 din 25 septembrie 2007

| >> descarca

 
 
Metodologie privind acordarea calitatii de expert contabil doctorilor in economie  | >> descarca
 

Plata obligaţiilor faţă de CECCAR poate fi făcută şi în contul RO10 BTRL RONC RT0V 2581 560E - Cont Colector Sucursala CARAS SEVERIN deschis la Banca Transilvania. Vă rugăm să ne transmiteţi pe adresa de e-mail a filialei, ceccarcaras@ceccarcaras.ro confirmarea plăţii.